dr inż. Rafał Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. inż. Walerij Dierkacz, Naukowo-badawczy Instytut Budownictwa  (BelNIIS, Białoruś)

mgr inż. Antoni Galuk, Naukowo-badawczy Instytut Budownictwa  (BelNIIS, Białoruś)

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.02.10
Oryginalny artykuł naukowy (Original scientific article)

Na podstawie badań własnych i dostępnych w literaturze przeanalizowano wytrzymałość muru na ściskanie pod kątem do płaszczyzny spoin wspornych. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że największy wzrost wytrzymałości obserwuje się przy miejscowym ściskaniu równolegle do płaszczyzny spoin wspornych, a najmniejszy pod kątem 45° 65° do ich płaszczyzny.

Słowa kluczowe: wytrzymałość muru, spoiny wsporne, obciążenie skupione.

Influence of point force at angle to horizontal joints on masonry
compressive bearing capacity

Abstract. Compressive bearing capacity at angle to horizontal joints was investigated on bases on own and other research. Own research showed that biggest bearing capacity is connected with local compression parallel to horizontal joints and the lowest for angle of 45°-65° to horizontal joints.

Keywords: masonry bearing capacity, horizontal joints, point force.

Literatura
[1] Dierkacz Walerij N. 2011 „Anizotropia wytrzymałości muru przy ściskaniu.” Научно-техническ ие ведомости СПбГПУ – Наука и образование. №3 (130). С. 181 – 186.
[2] Geniev GieorgijA., LeszekMałyszko. „Selected strength and plasticity problems of anisotropic structuralmaterials.” Proceedings of the international symposium IASS Polish Chapter, Warsaw, Poland, 2002. 8 p.
[3] Kubica Jan. Mechanika muru obciążonego w swej płaszczyżnie. Gliwice 2012.
[4] MojsilovićNikola. 2005. „ADiscussion ofmasonry characteristics derived fromcompression tests.” Proceedings of the 10th Canadian Masonry Symposium, Banff, Alberta, Canada, and June 8 – 12, 2005/University of Calgary, Department of Civil Engineering. – Calgary, 2005. pp. 242 – 250.
[5] PageArthurW.,ArnoldW.Hendry.1988. „Design rules for concentrated loads onmasonry”. The Structural Engineer. Vol. 66.−№17/6.− pp. 273 – 281.
[6] PN-EN 1996-1-1. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[7] Senthivel Rajachitra, Satyendra Narayan Sinha, Alok Madan. „Influence of bed joint orientation on the stress strain characteristics of sand plast brickmasonry under uniaxial compression and tension. Proc. of the 12th Int. Brick/Block Masonry Conf. Madrid, Vol. 3, 2000 pp. 1655−1666.
Przyjęto do druku: 15.11.2018 r.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 47-49 (spis treści >>)