mgr inż. Emilia Roguska, Politechnika Warszawska;Wydział Inżynierii Lądowej
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, Politechnika Warszawska;Wydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.02.09
Artykuł przeglądowy (Review article)

Sztuka tunelowania to w dużej mierze sztuka zarządzania ryzykiem. Norma ISO 31000:2009 definiuje ryzyko jako wpływ niepewności na cele. Nauka o zarządzaniu ryzykiem posługuje się ryzykiem obliczanym jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego scenariusza i konsekwencji, jakie za sobą niesie jego zajście. W artykule przedstawiono proces zarządzania ryzykiem w ujęciu normy ISO 31000:2009. Proces opisany w tej normie jest bardzo uniwersalny. Z drugiej jednak strony, czynniki ryzyka, na jakie narażone są projekty tunelowe, wymagają specjalnie sformułowanych wytycznych.Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe (ITA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Tunelowych (ITIG) opublikowały wytyczne, które mają na celu zapewnienie efektywnego zarządzania ryzykiem przy projektach tunelowych.Wytyczne te kładą nacisk na zarządzanie ryzykiem geotechnicznym oraz na komunikację i współpracę przy zarządzaniu ryzykiem wszystkich stron projektu. Jako przykład przedstawiono analizę ryzyka największego projektu tunelowego ostatnich lat – budowy tunelu pod Przełęczą św. Gotarda w Szwajcarii.

Słowa kluczowe: budowle podziemne; tunele, analiza ryzyka.

Risk analysis in underground construction

Abstract. The art of tunnelling is partly the art ofmanaging risks. ISO 31000:2009 defines risk as an effect of uncertainties on objectives. To be able to handle risks in tunnelling a more unambiguous definition should be applied. In the article the definition of the risk as a multiplication of probability of occurrence and the consequence of failure is used. The process of risk management according to ISO 31000 is presented. This process is however aimed at covering a wide range of contexts in society. Tunnelling is a branch of branch of economy exposed to risks, which characteristics are different compared to other civil engineering projects. That is why it needs specific standards. International TunnellingAssociation and International Tunnelling Insurance Group developed a set of standards, which are focused on dealing with risks in underground construction projects. A strong emphasis is put on managing geotechnical risks and on communication and cooperation between all parties.As example the risk analysis on St. Gotthard Base tunnel is presented.

Keywords: underground construction; tunnels; risk analysis.

Literatura
[1] British Tunnelling Society. 2003. „The Joint Code of Practice for RiskManagement of TunnelWorks”.
[2] Cárdenas Ibsen Chivata, Saad S. H.Al-jibouri,
Johannes I. M. Halman, Frits A. van Tol. 2013. „Capturing and Integrating Knowledge for Managing Risks in Tunnel Works”. Risk Anal., vol. 33, (1): 92 – 108.
[3] Eskesen Soren Degn, Per Tengborg, Jorgen Kampmann, Trine Holst Veicherts. 2004. „Guidelines for tunnelling riskmanagement: International Tunnelling Association, Working Group No. 2”. Tunn. Undergr. Sp. Technol.
[4] Ehrbar Heinz, M. Neuenschwander, P. Beeler, M. Bianchi. 2010. „Tough decisions for mega-projects, Amethodology for decisionmaking on time-relevant measures at the Gotthard Base Tunnel”. in ITAWorld Tunnel Congress (Canada).
[5] ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines.
[6] Stille Hakan. 2017. „Geological Uncertainties in Tunneling – Risk Assessment and Quality Assurance”. Bergen: Sir Muir Wood Lecture, World Tunnel Congess.
[7] Wannick Heiko. 2006. „The Code of Practice for Risk Management of Tunnel Works Future Tunnelling Insurance  the Insurers. Point of View” in ITAWorld Tunnel Congress.
Przyjęto do druku: 17.01.2019 r.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 43-46 (spis treści >>)