dr hab. inż. Grzegorz Ludwik Golewski, prof. PL, Politechnika Lubelska;Wydział Budownictwa i Architektury,

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.02.04
Artykuł przeglądowy (Review article)

Streszczenie. W artykule omówiono najważniejsze problemy związane z wykonywaniem, eksploatacją i konserwacją fundamentów podmaszyny. Przedstawiono najnowsze rozwiązania dotyczące technologii realizacji tych konstrukcji i materiałów wykorzystywanych do ich budowy. Fundamenty pod maszyny to specjalne konstrukcje w budownictwie przemysłowym, służące do przekazywania obciążeń z działającej maszyny na podłoże gruntowe. Ich celem jest nie tylko przenoszenie obciążeń, ale także zmniejszenie drgań występujących podczas pracy maszyny, tj. ich wytłumienie i przeciwdziałanie redystrybucji na inne elementy budynku. Należy zauważyć, że fundamenty podmaszyny (szczególnie pod młoty) są najbardziej dynamicznie obciążanymi konstrukcjami budowlanymi. Z tych powodów wymagają dokładnych obliczeń statycznych oraz dynamicznych, poprawności wykonania i dbałości o nie podczas eksploatacji.

Słowa kluczowe: fundamenty pod maszyny; obciążenia dynamiczne; dynamika budowli; drgania, żelbet.

Selected issues for implementation, operation and maintenance
of foundations for machines

Abstract. This paper presents the most important issues on the implementation, operation and maintenance of foundation for machines. The newest solutions focus on terms of technology implementation and materials used in construction of such structures have been presented. Foundations for machines are special structures in industrial construction, used to transfer loads from an operating machine to the subsoil. However, the purpose of these foundations is not just to transfer loads, but also to reduce vibrations occurring during operation of the machine, i.e. their damping and preventing redistribution to other elements of the building. It should be noted that foundations for machines (particularly for hammers) are the most dynamically loaded building structures. For these reasons, they require: precise static and dynamic calculations, accuracy in their implementation and care for them after they have been made.

Keywords: foundations for machines; dynamic loads; building dynamics; vibrations; reinforced concrete.

Literatura
[1] Adamczewski Grzegorz, Andrzej Garbacz, Tomasz Piotrowski, Kamil Załęgowski. 2013. „Zastosowanie komplementarnych metod NDT w dignostyce konstrukcji betonowych”. Materiały Budowlane 493 (9): 2 – 5.
[2] Błaszczyński Tomasz. 2011. „Assessment of RC structures influenced by crude oil products”. Archives of Civil and Mechanical Engineering 11 (1): 5 – 17.
[3] Bogusz Witold, Stanisław Łukasik, Tomasz Godlewski. 2018. „Wpływ procesu instalacji turbozespołu na zmiany przemieszczeń jego fundamentu”. Materiały Budowlane 548 (4): 45 – 46. DOI: 10.15199/33.2018.04.11.
[4] Bołtryk Michał, Anna Krupa. 2015. „Kompozyty cementowe z wypełniaczem organicznym modyfikowane domieszkami”. Materiały Budowlane 520 (12): 46 – 48. DOI: 10.15199/33.2015.12.14.
[5] Bońkowski Piotr, MaciejMinch Yan. 2016. „Analiza wytężenia fundamentu ramowego pod zespół turbowentylatorów od obciążeń parasejsmicznych”. Materiały Budowlane 525 (5): 3 – 4. DOI: 10.15199/33.2016.05.01. [6] DembińskiMariusz. 2009. „Przebudowa zniszczonego fundamentu młota matrycowegoMPM10 000 B”. Inżynieria i Budownictwo 11: 601 – 605.
[7] Drobiec Łukasz. 2015. „Diagnostyka konstrukcji przemysłowych”. Materiały Budowlane 510 (2): 32–74. DOI: 10.15199/33.2015.02.08.
[8] Golewski Grzegorz Ludwik. 2015. „Makroskopowa ocena procesów pękania w betonach z popiołami lotnymi”.Materiały Budowlane 519 (11): 210–212. DOI; 10.15199/33.2015.11.66.
[9] Golewski Grzegorz Ludwik. 2013. „Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych”. Budownictwo i Architektura 12 (3): 145 – 152.
[10] Golewski Grzegorz Ludwik. 2015. Procesy pękania w betonie z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych. Politechnika Lubelska, Lublin.
[11] Golewski Grzegorz Ludwik. 2013. „Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych”. Materiały Budowlane 494 (10): 28 – 30.
[12] Gołaszewski Jacek. 2013. „Współpraca domieszek z cementami”. Materiały Budowlane 495 (11): 89 – 92.
[13] Hoła Jerzy,Krzysztof Schabowicz. 2015. „Diagnostyka obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 513 (5): 3 – 7. DOI: 10.15199/33.2015.05.01.
[14] Marcinkowski Jakub. 2012. „Zagrożenia obiektów budowlanych wynikające z powstania drgań o charakterze rezonansowym”. Przegląd Budowlany 5: 129 – 132.
[15] Musiał Michał,Mieczysław Kamiński, Jacek Grosel. 2015. „Modernizacja żelbetowego, ramowego fundamentu pod turbozespół”. Materiały Budowlane 517 (9): 78 – 79. DOI: 10.15199/33.2015.09.28.
[16] Prakash S., V. K. Puri. 2006. „Foundations for vibrating machines”. Journal of Structural Engineering Special Issue April-May: 1 – 39.
[17] Runkiewicz Leonard, Jan Sieczkowski. 2017. „Diagnostyka eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych”. Materiały Budowlane 543 (11): 11–12. DOI: 10.15199/33.2015.11.04.
[18] Schabowicz Krzysztof,Dorota Jawor, Łukasz Radzik. 2015. „Analiza nieniszczących metod akustycznych do badania remontowanych konstrukcji betonowych”. Materiały Budowlane 519 (11): 103 – 105.DOI: 10.15199/33.2015.11.31.
[19] Wiśniewska Krystyna. 2015. „Popioły z energetyki pełnowartościowymi surowcami dla budownictwa”. Materiały Budowlane 520 (12): 41. DOI: 10.15199/33.2015.12.12.
[20] Zamorowski Jan, Grzegorz Gremza. 2016. „Problemy dotyczące eksploatacji konstrukcji wsporczych suwnic pomostowych”.Materiały Budowlane 522 (2): 3 – 4. DOI: 10.15199/33.2016.02.14.
Przyjęto do druku: 21.01.2019 r.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 12-15 (spis treści >>)