dr inż. Mirosław Wieczorek, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa
dr inż. Zbigniew Pająk

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.02.03
Studium przypadku (Case study)

Streszczenie. W artykule opisano uszkodzenia konstrukcji podsuwnicowych estakad na otwartych placach składowych. Przedstawiono przyczyny występujących uszkodzeń słupów, belek podsuwnicowych i torów jezdnych.Opisano sposoby naprawy występujących uszkodzeń. W przypadku niewystarczającej sztywności konstrukcji wskazano na skuteczność wzmocnienia estakady stalowymi ramami sprzęgającymi pary przeciwległych słupów.

Słowa kluczowe: estakada podsuwnicowa; uszkodzenia konstrukcji; naprawy; wzmocnienia.

Damage, repair and strengthening of crane trestles on storage yards

Abstract. In the article damage to the construction of crane trestles on open storage yards are described. The causes of occurring damages of columns, crane beams and runways are presented. The ways of repairs of existing damages are described. In the situation of insufficient stiffness of the structure, the effectiveness of strengthening of the trestle with steel frames coupling the pair of opposite columns was indicated.

Keywords: crane trestle; structural damage; repair; strengthen

Literatura
[1] Klowan Elżbieta, Zbigniew Pająk, Włodzimierz Starosolski. 1986. Niedoszacowanie sił poziomych jako przyczyna uszkodzeń belek podsuwnicowych. Materiały VII Sympozjum nt. Badanie Przyczyn i Zapobieganie Awariom Konstrukcji Budowlanych, Szczecin: 213 – 220.
[2] Pierzchlewicz Jerzy. 1974. „Uszkodzenia żelbetowych estakad podsuwnicowych – przyczyny i naprawy”. Przegląd Budowlany (9): 465 – 468.
[3] Starosolski Włodzimierz, Zbigniew Pająk, Jan Kubica. 1997. „Badania przemieszczeń w rysach żelbetowej monolitycznej belki podsuwnicowej”. Przegląd Budowlany (4): 23 – 25.
[4] Starosolski Włodzimierz. 2016. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 5. Rozdział 24. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przyjęto do druku: 03.01.2019 r

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 9-11 (spis treści >>)