Polska Izba Gospodarcza Rusztowań (PIGR) zorganizowała drugą konferencję „Rusztowania”, poświęconą praktycznym aspektom ich funkcjonowania, która odbyła się 22 – 23 listopada 2018 r. w Słoku k. Bełchatowa. Współorganizatorem tego wydarzenia było konsorcjum naukowe projektu ORKWIZ, w skład którego wchodziły: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (lider); Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Głównym celem konferencji było podsumowanie projektu PBS 3/A2/19/2015 pt. Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zrealizowanego w latach 2016 – 2018.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 101 (spis treści >>)