Czy protokoły kontroli okresowych należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu?

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60 ustawy – Prawo budowlane, są dołączane do książki obiektu budowlanego,...

Kiedy „niwelacja terenu” wymieniona w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane musi być uznana za prace przygotowawcze do budowy?

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 99 (spis treści >>)