Z badań prowadzonych przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, produkujących materiały budowlane wynika, że listopad 2018 r. był miesiącem drastycznego spadku produkcji zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem danego roku, jak i analogicznym miesiącem 2017 r. (tabela). W listopadzie 2018 r. aż w 40 grupach (spośród 44 obserwowanych) zanotowano spadek produkcji, a tylko w 4 produkcja była większa niż w październiku 2018 r. (podobnie w listopadzie 2017 r.–w4, w listopadzie 2016 r. – w 7 grupach), co wskazuje na wyraźną sezonowość produkcji materiałów budowlanych.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 94-96 (spis treści >>)