7– 8 listopada 2018 r. odbyło się w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej V Forum Budowlane, wpisujące się w program Mazowieckich Dni Techniki organizowanych w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Płockich Dni Techniki. Forum zostało zorganizowane przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, a głównymi partnerami wydarzenia były: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, WILiG WAT, WBiIŚ SGGW; Polski Związek Inżynierów i Techników BudownictwaO/ Płock; płocka rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT; Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) oraz firmy: Blachy Pruszyński, Schomburg, Peikko, Athenasoft, Stowarzyszenie Białe Murowanie, PORR S.A. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr inż. Artur Koper, a Komitetem Naukowym kierował dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 112 (spis treści >>)