Czy istnieje obowiązek inwentaryzacji geodezyjnej fundamentów budynku przed ich zasypaniem?

Czy na niezabudowanej działce rolnej można postawić budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia?

Czy obowiązek z art. 56 ustawy – Prawo budowlane zawiadomienia organu straży pożarnej i inspekcji sanitarnej dotyczy także przebudowy budynku?

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 107 (spis treści >>)