mgr Małgorzata Kowalska

DOI: 10.15199/33.2018.12.31

Wielkość produkcji materiałów budowlanych wytworzonych w ciągu dziesięciu miesięcy 2018 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, przewyższyła w większości grup wyrobów poziom produkcji z analogicznego okresu 2017 r. Dotyczy to również miesięcznych wyników produkcji, które były lepsze niż w październiku ub. roku i wrześniu br.

Przyjęto do druku: 03.12.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 98-100 (spis treści >>)