22 – 24 października 2018 r. odbyła się w Olsztynie Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna pt. „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” zorganizowana przez Instytut Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM)wOlsztynie, Sekcję Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Olsztynie, pod patronatem honorowym – JMRektora UWM w Olsztynie oraz Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 95 (spis treści >>)