dr inż. Tomasz Tracz, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.28
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule przedstawiono wyniki badań 36 betonów cementowych o mocno zróżnicowanym składzie. Czynnikami zmiennymi były: rodzaj cementu (CEM I 42,5 R; CEM II/A-V 42,5 R i CEM III A 42,5 N), rodzaj kruszywa grubego (żwir i grys bazaltowy), wskaźnik w/c (0,30; 0,40; 0,50 i 0,60) oraz ilość zaczynu (240, 300 i 360 dm3/m3). Betony poddano badaniom po 90 dniach dojrzewania. Badano wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość wodą oraz przepuszczalność w stanie suchym przy przepływie azotu. Przeprowadzona statystyczna analiza wyników pozwoliła na sformułowanie zależności między przepuszczalnością i wytrzymałością na ściskanie oraz między przepuszczalnością i nasiąkliwością.

Słowa kluczowe: beton; przepuszczalność dla gazu; nasiąkliwość wodą; wytrzymałość na ściskanie.

An attempt to link concrete permeability with its compressive
strength and water absorption

The article presents the results of tests of 36 cement-based concretes with very diverse compositions. Variables included the cement type (CEMI 42.5 R, CEMII/A-V42.5 R and CEM III A 42.5 N), the type of coarse aggregate (gravel and basalt grit), the w/c ratio (0.30; 0.40; 0.50 and 0.60) and the amount of cement paste used (240, 300 and 360 dm3/m3). Concrete tests were conducted after 90 days of curing. Compressive strength, water absorption and permeability to nitrogen flow in the dry state were tested. The statistical analysis of results made it possible to determine the relationship between permeability and compressive strength as well as between permeability and absorption.

Keywords: concrete; gas permeability; water absorption; compressive strength.

Literatura
[1] BakhshiMehdi,MehrdadMahoutian,Mohammad Shekarchi. 2006. „The Gas Permeability of Concrete and Its Relationship with Strength”. Proceeding of the 2nd International Congress. Naples, Italy: 1 – 10.
[2] Bamforth Phillip. 1991. „Thewater permeability of concrete and its relationship with strength”. Magazine of Concrete Research 43 (157): 233 – 241. DOI:10.1680/macr.1991.43.157.233.
[3] Baron Jacques, Jean-PierreOllivier. 1992.Durabilité des bétons. Presses de l'École nationale des ponts et chaussées.
[4]HadjsadokAhmed,SaidKenai,LucCourard,Michel Frederic, JamalMKhatib. 2012. „Durability of mortar and concretes containing slagwith lowhydraulic activity”. Cementand Concrete Composites 34 (5): 671 – 677. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2012.02.011.
[5] Kollek J. J. 1989. „The determination of the permeability of concrete to oxygen by the Cembureau method – a recommendation”. Materialsand Structures 22 (3): 225 – 230. DOI: 10.1007/BF02472192. [6] Kurdowski Wiesław, Jan Małolepszy. 1999. „Wpływ rodzaju cementu na trwałość betonu”. Cement Wapno Beton (5): 162 – 168.
[7] Fiertak Maria, Jan Małolepszy. 2004. „Beton jako materiał kompozytowy podlegający wpływom czynników środowiskowych”.Materiały Sympozium Naukowo-Technicznego Trwałość betonu i jego uwarunkowania technologiczne materiałowe i środowiskowe.
[8] Małolepszy Jan. 2002. „Trwałość betonów z cementów żużlowych”. Materiały Konferencji Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność: 225 – 243. [9] PN-EN12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[10] PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
[11] Podręcznik Statystyki. 2011. StatSoft Electronic Statistics Textbook.
[12] RILEMTechnical Recommendation 116-PCD. 1999. „Permeability of Concrete as a Criterion of its Durability”.
[13] Śliwiński Jacek, Tomasz Tracz. 2008. „Metody badania przepuszczalności betonu dla cieczy i gazów”. Materiały II Sympozium nt. Trwałość Betonu – MetodyBadańWłaściwościDeterminującychTrwałośćMateriałów w Różnych Warunkach Eksploatacji: 59 – 75.
[14] Tracz Tomasz. 2005.Wpływ rodzaju cementu na przepuszczalność betonów wysokowartościowych (praca doktorska). Politechnika Krakowska.

Przyjęto do druku: 29.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 86-89 (spis treści >>)