dr inż. Sławomir Labocha, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr inż. Jarosław Paluszyński, Politechnika Częstochowska;Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.24
Doniesienie naukowe

W artykule przedstawiono implementację nowych zasad obliczeń w odniesieniu do słupów linii elektroenergetycznych 400 kV.Weryfikację założeń teoretycznych do obliczeń nośności elementów słupów kratowych przeprowadzono podczas testów konstrukcji na poligonie badawczym. Wyniki badań potwierdziły z dużą dokładnością zgodność oszacowania teoretycznej nośności prętów ściskanych z realnie wyznaczoną nośnością graniczną ustrojów kratowych, ulegających zniszczeniu w wyniku utraty stateczności. Potwierdzono praktyczną skuteczność procedur normowych zawartych w PN-EN 1993-3-1 w zakresie modyfikacji wymiarowania prętów ściskanych o stałym przekroju.

Słowa kluczowe: stalowe wieże kratowe; energetyczne linie napowietrzne; badania słupów kratowych; stateczność wież.

Verification of project-solutions with the use of research in the scale
1:1 on the example of the construction of steell attice towers
of OHL power line 400 kV

In the article the implementation of new rules of calculations in reference to tower of over heading power lines 400 kV was shown. The verification of foundations of theoretical calculations of the capacity of elements of latticed towers one carried out during tests of constructions on the field tests. Results of tests confirmed with the large accuracy the conformity of the estimation of the theoretical capacity of elements with the really designated limit capacity of systems lattice-tower, consumable as result of the loss of the stability. One confirmed the practical effectiveness of standard procedures contained in standard PN-EN 1993-3-1 within the range themodification of the dimensioning of compressed elements with constant cross section.

Keywords: latticed steel towers; overhead electrical lines; testing of towers; stability of towers.

Literatura
[1] Labocha Sławomir. 2018. „Badania nowych konstrukcji stalowych kratowych słupów elektroenergetycznych linii 110 kV”. Konstrukcje stalowe 5/154: 28 – 31.
[2] PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[3] PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Projektowanie węzłów.
[4] PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1. Wieże, maszty i kominy – Wieże i maszty.
[5] PN-EN 50341-1:2013. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 1. Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
[6] PN-EN 50341-2-22:2016. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2-22. Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski.
[7] PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1:Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne wraz ze zmianą PN-EN 50341-1:2005/A1:2010.
[8] PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Polska wersja EN 50341-3-22:2001.
[9] PN-EN 60652:2006 Badania obciążeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych.

Przyjęto do druku: 20.11.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 74-75 (spis treści >>)