dr inż. Marek Motylewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
dr inż. Janusz Bohatkiewicz,  mgr inż. Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska,Wydział Budownictwa i Architektury

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.21
Artykuł przeglądowy

Ekrany akustyczne są jednym z najpopularniejszych i dotychczas najpowszechniej stosowanych rozwiązań ochrony przed hałasem na polskich drogach. Wynika to ze stosunkowo prostej, a przede wszystkim znanej technologii ich wykonania oraz wysokiej skuteczności redukcji hałasu. Ich stosowanie budzi często wiele kontrowersji dotyczących zasadności i potrzeby ich użycia, wynikających z dużych kosztów budowy, ograniczeń dostępności do drogi oraz niewielkich walorów estetycznych. Pomimo to dobrze zastosowane i spełniające określone warunki są urządzeniami skutecznymi, a w niektórych przypadkach jedynymi możliwymi zwłaszcza w przypadku niewielkiej ilości miejsca i zabudowie chronionej zlokalizowanej w bliskiej odległości od drogi. Z uwagi na istotny wpływ lokalizacji oraz wymiarów ekranu na skuteczność redukcji hałasu, a także duże koszty ich realizacji, w artykule zwrócono uwagę na poprawny dobór wielkości geometrycznych przy projektowaniu ekranów akustycznych.

Słowa kluczowe: hałas drogowy; ekran akustyczny; długość; wysokość; położenie.

Acoustic barriers – the rules of determining of location
and sizes in relation to the source and recipient of noise

Abstract. Acoustic barriers are one of the most popular and the most commonly used solutions to protect against traffic noise on Polish roads. This is due to the relatively simple and, above all, known technology of their implementation and the high effectiveness of noise reduction when certain conditions are complied. Their use, however, often cause a lot of controversy regarding the validity and need for their use, due to high construction costs, restrictions on access to the road and low aesthetic values. Despite this, well implemented and satisfying certain conditions, acoustic barrier is an effective device, and in some cases the only possible to use – especiallywhen space is tight and protected buildings located in close proximity to the road.Due to the significant impact of the location and dimensions of the acoustic barrier on the noise reduction efficiency, aswell as the high costs of their implementation, the article emphasizes the correct selection of geometric sizes in the design of acoustic barriers.

Keywords: road traffic noise; acoustic barrier; length; height; location.

Literatura
[1] BoczkowskiArkadiusz. 2017. „Analiza wpływu ukształtowania wjazdów na posesje mieszkalne na skuteczność drogowych ekranów akustycznych”. Systemy wspomagania w inżynierii produkcji 6 (1): 58 – 67.
[2] Bohatkiewicz Janusz. 2017.Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym. Monografia. Politechnika Lubelska.
[3] Buczek Piotr. 2013. „Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztów”. Drogownictwo 2: 3 – 8.
[4] „Design Manual for Roads and Bridges”. Volume 10, section 5, part 2: „Environmelntal Barriers: Technical Requirements (HA 66/95)”, UK, 1995.
[5] Engel Zbigniew. 2001. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa. PWN.
[6] Engel Zbigniew, Jerzy Sadowski,Maria Stawicka-Wałkowska, Sławomir Zaremba. 1990. Ekrany akustyczne. Kraków. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Instytut Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej.
[7] Galińska Barbara, Joanna Kopania. 2016. „Hałas drogowy a skuteczność ekranów z oktagonalnymi reduktorami dźwięku”. Autobusy 6: 168 – 171.
[8] GardziejczykWładysław, Paweł Gierasimiuk,MarekMotylewicz. 2011. „Ekrany akustyczne – analiza ich skuteczności na wybranych przykładach”. Magazyn Autostrady 12: 38 – 45.
[9] Gardziejczyk Władysław, Marek Motylewicz. 2015. „Przebudowa dróg i ulic a klimat akustycznywich otoczeniu”.Materiały Budowlane 7: 99 – 101. DOI 10.15199/33.2015.07.26.
[10] https://sound.eti.pg.gda.pl/student/ochrona/08_EkranSynt.pdf.
[11] https://www.fhwa.dot.gov/environMent/noise/noise_barriers/design_construction/.
[12] „Reduktor hałasu z betonu do ekranów przeciwdźwiękowych Reduktor Best Top” – aprobata techniczna IBDM Nr AT/2011-02-2682.
[13] Sadowski Jerzy. 2004. „Ekranowanie akustyczne”. Materiały Budowlane 4: 53 – 56.
[14] Szymański Zbigniew, Radosław Kucharski. 2008. „Projektowanie ekranów akustycznych. Najczęściej występujące błędy w projektowaniu”. Magazyn Autostrady 11: 59 – 63.
[15] Woźniak Krystian. 2012. „Kryterium hałasu w projektowaniu wjazdów z drogi do ekranowanej zabudowy”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (3/2012/IV): 377 – 384.
[16] Wroceński Marcin. 2014. „Ekrany akustyczne – przedstawienie problemu okiem młodego inżyniera”. Polskie Drogi 4: 114 – 119.

Przyjęto do druku: 13.11.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 66-68 (spis treści >>)