mgr inż. Paweł Gierasimiuk, Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.20
Studium przypadku

W artykule przedstawiono ocenę laboratoryjną współczynnika tarcia i makrotekstury różnych rodzajów nawierzchni drogowych o maksymalnym uziarnieniu 8 mm. Przeprowadzono pomiary współczynnika tarcia BPN i średniej głębokości profilu nierówności (MPD). Do badań wykorzystano próbki z mieszanek mineralno-asfaltowych typu: asfalt porowaty (PA); beton asfaltowy (AC); mastyks grysowy (SMA), beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (BBTM) oraz próbki nawierzchni betonowej teksturowanej metodą odkrytego kruszywa (EACC). Największe wartości BPN uzyskano w przypadku nawierzchni betonowych. Nawierzchnie z betonu cementowego teksturowane metodą odkrytego kruszywa mają zbliżony poziom makrotekstury do nawierzchni typu beton asfaltowy, SMA i BBTM.

Słowa kluczowe: współczynnik tarcia;makrotekstura; właściwości przeciwpoślizgowe; Brytyjskie Wahadło (BPN); nawierzchnia asfaltowa; nawierzchnia betonowa z odkrytym kruszywem.

Comparison of coefficient of friction and macrotexture of upper
road pavement layers with a maximum grain size of 8 mm
in laboratory conditions

The article presents a laboratory assessment of coefficient of friction and macrotexture of various types of road surfaces with a maximum grain size of 8 mm. As part of the work, measurements of the BPN friction coefficient and mean profile depth (MPD) were carried out. The tests used samples of asphalt mixtures: porous asphalt (PA), asphalt concrete (AC), stone mastic asphalt (SMA), asphalt concrete for very thin layers (BBTM) and samples of exposed aggregate cement concrete (EACC). The highest BPN values were obtained on concrete pavements. Exposed aggregate cement concrete pavements have a similar level of macrotexture as asphalt concrete, SMA and BBTM surfaces.

Keywords: coefficient of friction;macrotexture; skid resistance; British Pendulum Number (BPN); asphalt pavement; exposed aggregate cement concrete.

Literatura
[1] Gardziejczyk Władysław. 2005. Wpływ technologii wykonania i tekstury nawierzchni drogowych na hałas pojazdów samochodowych. Białystok. Politechnika Białostocka. Rozprawy Naukowe nr 121.
[2] Gierasimiuk Paweł,Władysław Gardziejczyk. 2012. „Makrotekstura nawierzchni asfaltowych – wybrane aspekty jej oceny”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Z. 59-cz. 4. s. 191 – 198.
[3] Wasilewska Marta. 2010. Wpływ charakterystyki kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych. Białystok. Rozprawa doktorska. Politechnika Białostocka. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBiIS/1/2015 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.

Przyjęto do druku: 19.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 63-64 (spis treści >>)