mgr inż. Jakub Rudolf, Politechnika Krakowska;Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.16
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule przedstawiono analizę wpływu oporu warstw wykończeniowych podłóg na ilość ciepła oddawaną do pomieszczenia. Przeprowadzono symulacje i obliczenia wydajności cieplnej podłogi grzewczej dla kilku wariantów posadzki. Szczególną uwagę poświęcono posadzkom drewnianym. Wykazano, że warstwa wykończeniowa z desek z naturalnego drewna klejonego wpływa istotnie na gęstość strumienia ciepła przekazywanego od grzejnika podłogowego do pomieszczenia.

Słowa kluczowe: energooszczędność; opór cieplny; ogrzewanie podłogowe; budynki.

Energy efficiency of floors in the underfloor heating system

The article presents the analysis of influence of the floor finishing layers’ thermal resistance on the amount of heat delivered to the room. Simulations and calculations of thermal efficiency of the heating floor for several floor variants were carried out. Particular attention was paid to wooden floors. It was shown that the finishing layer made of natural laminated wood boards significantly influences the density of the heat flux transmitted from the floor heating system to a room.

Keywords: energy-saving; thermal resistance; underfloor heating; buildings.

Literatura
[1] FurtakMarcin,Mirosław Dechnik. 2017. „Inteligentne budynki dziś i jutro”. Builder. R. 21, Nr 6 (239).
[2] Furtak Marcin, Małgorzata Fedorczak-Cisak. 2012. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego. Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej. Zeszyt 3, rok 109. Budownictwo. Kraków.
[3] FurtakMarcin,Małgorzata Fedorczak-Cisak, Henryk Łoziczonek. 2017. Raport z badań fornirowych desek podłogowych. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska
[4] Furtak Marcin, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Henryk Łoziczonek. 2017. Raport z badań współczynnika przewodzenia lambda płyty ceramicznej. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska
[5] Jamiołkowski Adam. Różnica między ogrzewaniem grzejnikami a podłogówką. https://www.budujemydom.pl/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/19660-roznica-miedzy-ogrzewaniem-grzejnikami-a-podlogowka (dostęp 05.10.2018 r.).
[6] KowalczykAnna.Wymiarowanie ogrzewania podłogowego wg EN1264. http://www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik/Ogrzew2/podl_1264.pdf (dostęp 05.10.2018 r.).
[7] PN-EN 1264-2+A1:2013-05 Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia. Część 2: Ogrzewanie podłogowe. Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej.

[8] PN-EN 1264-3:2009 Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe. Część 3:Wymiarowanie.
[9] PN-EN 12664:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o średnim i małym oporze cieplnym.
[10] PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego.Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
[11] PN-EN ISO 8301:1998 Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego.
[12] PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna. Określanie właściwości związanych z przenikaniem ciepła w stanie ustalonym.Metoda kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej.
[13] Poradnik ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego KAN-therm. Materiały firmy KAN-therm, http://pl.kantherm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe.pdf?=v1(dostęp 05.10.2018 r.).
[14] StrzeszewskiMichał.Wodne ogrzewanie podłogowe. http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/ioiw/podlogowe (dostęp 05.10.2018 r.).

Przyjęto do druku: 02.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 49-52 (spis treści >>)