dr inż. Robert Stachniewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.12
Studium przypadku

W artykule przedstawiono użycie termografii do oceny przeprowadzonych zabiegów termomodernizacyjnych. Kontrole termowizyjne wykonano wewnątrz i na zewnątrz budynków, w większości zrealizowanych w technologii wielkopłytowej OWT. Wskazano najczęściej pojawiające się usterki i wady wykonawcze. Na podstawie analizy termogramów docieplonych ścian, stropodachów wentylowanych i wymienionych okien sporządzono profile rozkładu temperatury w miejscach występowania błędów.Najczęściej stwierdzano brak docieplenia płyt wspornikowych balkonów. Zaobserwowano również nieprawidłowości dotyczące poprawnego docieplenia ościeży i podokienników oraz brak wypełnienia połączeń pomiędzy płytami termoizolacyjnymi, np. cokołu piwnic i ścian parteru. W większości przypadków błędy były spowodowane małą dbałością o jakość wykonywanych prac dociepleniowych oraz niedostateczną świadomością projektantów i audytorów dotyczącą dobrych praktyk inżynierskich.

Słowa kluczowe: termomodernizacja; termografia; budynki mieszkalne.

Evaluation of the thermomodernization
of residential buildingsusing thermography

Abstract. The article presents the use of thermography to evaluate of the thermomodernization. Thermovision checks were performed inside and outside of the buildings. For the most part, these were buildings constructed using the OWT large panel technology. The article shows themost frequently occurring errors and building performance defects. There were shown the thermograms of insulated walls, ventilated roofs and changed windows. Based on the thermogram analysis, the diagrams of the temperature distribution were made in the most faulty places.The most frequently met defect was the lack of insulation in the cantilever balcony plates. There appeared also defects regarding the insulation of the jambs and window sills and the lack of filling in connections between the insulation boards, eg. basement plinth and ground floor walls. Mostly, they appeared due to inadequate quality care of the insulationwork done, and inadequate awareness of designers or auditors due to the good engineering practices.

Keywords: thermomodernization; thermography; residential buildings.

Literatura
[1] Fox M., D. Coley, S. Goodhew, P. De Wilde. 2015. „Time-lapse thermography for building defect detection”. Elsevier. Energy and Buildings (92): 95 – 106.
[2] Ickiewicz Irena, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Adam Święcicki. 2016 – 2017. Opinie  techniczne dotyczące zaistniałych w okresie od 2007 do 2009 nieprawidłowości przy termomodernizacji bloków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w województwie podlaskim.
[3] Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2018. „Ocieplenie elewacji w systemie ETICS”. Materiały Budowlane 553 (9): 62 – 64. DOI: 10.15199/33.2018.09.16.
[4] Nowak Henryk. 2012. Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[5] Nowak Henryk, Paweł Noszczyk. 2017. „Zastosowanie dronów do termowizyjnych badań obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 543 (11): 27 – 27. DOI: 10.15199/33.2017.11.11.
[6] PN-EN 13187:2001. Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni.
[7] Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS. Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń. Wydanie 03/2015.
[8] Więcek Bogusław, Gilbert De Mey. 2011. Termowizja w podczerwieni. Podstawy i zastosowania. Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola.
[9] Wróbel Alina. 2010. Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych. Rozprawy i monografie AGH, zeszyt 209. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBiIŚ/3/16 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.

Przyjęto do druku: 20.11.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 37-39 (spis treści >>)