dr inż. Iwona Gruszka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

mgr Aleksandra Dróżdż, mgr inż. Łukasz Gradek, SEMPRE Farby Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.06
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule przedstawiono wielokryterialną ocenę przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem farb lateksowych. Ocenę poprzedzono charakterystyką ceramicznych mikrosfer wchodzących w ich skład. Do oceny przydatności użytkowej wytypowano pięć rodzajów farb różniących się technologią wytwarzania, właściwościami fizycznymi i użytkowymi, a także zastosowaniem. Ocenę farb przeprowadzono na podstawie takich wskaźników, jak: odporność powłok na szorowanie namokro; zdolność krycia ścian farbą charakteryzowaną współczynnikiem kontrastu; współczynnik odbicia; odporność na brudzenie; ekwiwalentna grubość warstwy powietrza oraz współczynnik przenikania wody. Wielokryterialną ocenę scharakteryzowano za pośrednictwem wskaźnika przydatności użytkowej uwzględniającego wszystkie wymienione parametry. Stwierdzono, że największą przydatność użytkową wykazała lateksowa farba najnowszej generacji, wykorzystująca innowacyjną technologię z zastosowaniem żywic najwyższej klasy oraz wosków syntetycznych.

Słowa kluczowe: farba lateksowa; farba akrylowa; wskaźnik przydatności użytkowej; odporność; trwałość.

Multicriteria assessment of usability of paints desugned for interior painting

Abstract. The paper presents a multicriteria assessment of the usability of ceramic paints for interiors, with particular emphasis on latex paints. Five types of paints differing in manufacturing technology, physical and functional properties as well as application directions were selected for the evaluation. The assessment of paints was carried out on the basis of such indicators as: resistance ofwet scrubbing coatings, ability to cover walls with paint characterized by contrast ratio, reflection coefficient, dirt resistance, equivalent air layer thickness and water penetration coefficient. The multi-criteria rating was characterized by a usefulness index taking into account all of the mentioned parameters. It was found that the highest usefulness was demonstrated by latex paint of the latest generation, using innovative ceramic technology, based on the highest quality resins and synthetic waxes.

Keywords: latex paint; acrylic paint; usability index; resistance; durability.

Literatura
[1] BrachaczekWacław,Wojciech Siemiński. 2013. „Właściwości farb i tynków cienkowarstwowych a teorie na ich temat”. Izolacje 10: 30 – 32.
[2] PN-EN 13300.
[3] PN-EN-ISO11998.
[4] www.rynekfarb.pl/mikrosfery-ceramiczne-twardosc-i-polysk/.
[5] Żyliński Tadeusz. 1969. Metrologia włókiennicza, t. III. Warszawa. WPLiS.

Przyjęto do druku: 30.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 20-23 (spis treści >>)