mgr Małgorzata Kowalska

DOI: 10.15199/33.2018.11.22

Badania GUS przeprowadzone we wrześniu 2018 r. w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) produkujących materiały zużywane w budownictwie wskazują na niewielkie pogorszenie wskaźników produkcji w odniesieniu do analogicznego miesiąca 2017 r., ale poprawę w porównaniu z sierpniem 2018 r. Produkcja tylko 19 grup wyrobów (spośród 44 obserwowanych) wytworzona we wrześniu 2018 r. była większa niż we wrześniu 2017 r.

Przyjęto do druku: 05.11.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 82-84 (spis treści >>)