dr inż. Ireneusz Cała, dr inż. Anna Jóźwik, Politechnika Warszawska; Wydział Architektury

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.14
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Różnorodność formarchitektonicznych współczesnych wieżowców przyczynia się do poszukiwania zintegrowanych działań w zakresie rozwiązań strukturalnych i materiałowych elewacji. Artykuł dotyczy kształtowania fasad podwójnych w kontekście uwarunkowań geometrycznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jak również wymagań stawianych obecnie ścianom osłonowym z uwzględnieniem ich energooszczędnego charakteru.

Słowa kluczowe: budynki wysokie; fasady podwójne; szkło.

Structural and material solutions in design of double skin facades
in tall buildings

Abstract. The variety of architectural forms of contemporary high-rise buildings contributes to the search for integrated activities in the field of structural andmaterial solutions covering facades. The article concerns shaping double facades in the context of geometric, structuraland material conditions of the building as well as the requirements currently imposed on curtain walls, taking into account their energy-efficient character.

Keywords: high-rise buildings; double skin facades; glass.

Literatura
[1] Cała Ireneusz, Anna Jóźwik. 2018. „Fasady podwójne w budynkach wysokich – zagadnienie wentylacji naturalnej”.Materiały Budowlane 553 (9): 40 – 44. DOI: 10.15199/33.2018.09.11.
[2] Cricursa. https://cricursa.com/en/pr1/Curved-Glass (dostęp 10.09.2018 r.).
[3] Kisielewski Bartłomiej. 2018. Projektowanie zintegrowane, design charette, podstawy kształtowania założeń wytycznych budynków zrównoważonych, w: Firląg Szymon (red.) Zrównoważone budynki biurowe. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[4] Manager Stefanie. 2018. „The Lakhta tower. A star turning 462 meters towards heaven”. Metallbau 6.
[5] SarkisianMark. 2016. Design Tall Buildings: Structure as Architecture. Oxon. Routledge.
[6] Sarkisian Mark, Mathias Neville, Eric Long. 2011. Jinao Tower – The Design Integration of an External Lateral Load Resisting System.Materiały konferencyjne SEAOC 2011 Convention Proceedings.
[7] Sedak. http://www.sedak.com/en/skills/bending/ (dostęp 2018.09.10).
[8] TranelBenedict. 2016.Gensler. http://www.wantoday.com/projects/related/PSSF_Ben_Tranel_Bau_Munch_2.pdf (dostęp 2018.09.05).
[9] Walsh Fergal. 2016. „Rising in the east”. AT magazine. Issue 118: 24 – 29.
[10] Vinoly Rafel (i in.). 2013. „The Special Nature of the European Skyscraper”. CTBUH Journal. Issue II 2013. http://global.ctbuh.org/resources/papers/download/3381-the-special-nature-of-the-european-skyscraper.pdf. (dostęp 2018.09.10).
[11] ZeljicAleksandar Sasha. 2010. Shanghai Tower Façade Design Process.Materiały konferencyjne International Conference on Building Envelope Systems and technologies (ICBEST 2010). https://pdfs.semanticscholar.org/a388/f5e1ce-266193510ecf6a612f13da40d7aef5.pdf (dostęp 2018.09.10).

Przyjęto do druku: 15.09.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 50-53 (spis treści >>)