mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarnego

kpt. mgr inż. Rafał Krupa, kpt. mgr inż. Marcin Burda, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.13
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. wWarunkach Technicznych [4].Analizę przeprowadzono w kilku płaszczyznach: porównanie brzmienia przepisu przed i po zmianie; ogólne wskazanie kierunku zmiany; ocena wpływu zmiany na proces budowlany; ocena wątpliwości interpretacyjnych. Zmiany omówiono w trzech częściach.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe budynków; przepisy techniczne; rozporządzenie Warunki Techniczne.

Assessment of the impact on the construction process
changes in technical and construction regulations. Part 3

Abstract. The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. The analysis was carried out on several levels: comparison of the wording of the recipe before and after the change; general indication of the direction of change; assessment of the impact of change on the construction process; assessment of interpretation doubts. The changes are discussed in three part.

Keywords: fire safety of buildings; technical regulations; Polish Law Technical Conditions.

Literatura
[1] Burda Marcin, Rafał Krupa, Przemysław Kubica, Paweł Sulik. 2018. „Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 1”.Materiały Budowlane 551 (7): 2 – 5.DOI: 10.15199/33.2018.07.01.
[2] Krupa Rafał, Marcin Burda, Przemysław Kubica, Paweł Sulik. 2018. „Ocena wpływu na proces budowlany zmian w przepisach techniczno-budowlanych. Część 2”. Materiały Budowlane 554 (10): 135 – 139.
DOI: 10.15199/33.2018.10-42.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami, obowiązującymi do końca 2017 r.). [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 XI 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust. z 8 XII 2017 r.
poz. 2285).

Przyjęto do druku: 01.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 46-49 (spis treści >>)