dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
inż. Agnieszka Sysak, Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.11
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule przedstawiono ocenę parametrów termicznych budynku świetlicy wiejskiej w Błażejewie wraz z zaproponowanymi działaniami naprawczymi oraz przykładowymi materiałami do zastosowania.

Słowa kluczowe: świetlica wiejska; termomodernizacja.

Project for the development of a rural center using materials
of low thermal conductive parameters

 

Abstract. This article present an assesment of the thermal conductive parameters of a rural center in Błażejewo with the proposed repairs and exemplary materials for realization.

Keywords: rural center; thermomodernization.

Literatura
[1] Aprobata techniczna EKOPRODUR.
[2] Deklaracja właściwości użytkowych QuadFoam 500.
[3] Deklaracja właściwości użytkowych Polychem PUREX.
[4] RozporządzenieMinistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 – tekst jednolity).
[5] SysakAgnieszka. 2018. Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej. Praca dyplomowa inżynierska. Politechnika Poznańska WBiIŚ, promotor dr inż. B. Ksit. Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej [1], która brała udział w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów, zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Koło Nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR.

Przyjęto do druku: 29.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 42-43 (spis treści >>)