dr Wiktor Jasiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw

mgr inż. Robert Walczak, Amiblu Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.06

Istotą konstrukcji podatnych z rur z tworzyw sztucznych przy przenoszeniu obciążeń jest ich współpraca z otaczającą zasypką gruntową przez wykorzystanie tzw. zjawiska przesklepienia [1]. O ile przepusty wykonane z materiałów tzw. sztywnych są znane i powszechnie stosowane w inżynierii komunikacyjnej [4], to przepusty z materiałów tzw. półsztywnych i podatnych są dostępne w Polsce od niedawna
[2].

Literatura
[1] JasińskiWiktor,A. Łęgosz,A. Nowak,A. Pryga- Szulc, A. Wysokowski. 2006. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych. Żmigród.
[2] JasińskiWiktor,A. Duszyński. 2014. „Przepusty w inżynierii komunikacyjnej – materiały, badania, zagrożenia”. Logistyka (4).
[3] Sprawozdanie nr 46/17/TW-1 z badań modelowych przepustów z GRP. Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw IBDiM-FiliaWrocław, Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających. Żmigród, listopad 2017 r.
[4] WysokowskiAdam, J. Howis. 2008. „Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 1”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne III/IV.

Przyjęto do druku: 03.10.2018 r.

Materiały Budowlane 11/2018, strona 28-30 (spis treści >>)