dr hab. inż. Jacek Hulimka, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.04

Artykuł przeglądowy

W Polsce użytkowanych jest obecnie wiele hal przemysłowych z dachami na dźwigarach kablobetonowych. Mnogość rozwiązań konstrukcyjnych, w połączeniu z różnymi warunkami użytkowania obiektów, tworzy ogromną liczbę przypadków ich uszkodzeń,wymagających indywidualnego podejścia do diagnostyki dźwigarów. Pomocna jest aktualna Instrukcja ITB, ale nie rozwiązuje ona wszystkich problemów, a jedynie wskazuje zakres i kolejność niezbędnych działań. W swojej praktyce zawodowej spotkałem się z wieloma ekspertyzami dźwigarów kablo betonowych, zawierającymi błędy różnej wagi, czasami skutkujące zaleceniami niepotrzebnych prac remontowych lub, co gorsza, zignorowaniem rzeczywistych problemów. W artykule przedstawiłem podstawowe błędy popełniane w diagnostyce dźwigarów kablobetonowych. Zarówno wybór poruszanych tematów, jak i proponowane sposoby postępowania wynikają z moich doświadczeń. Tymsamymnie wyczerpują one tematu i nie mogą być traktowane jako uniwersalne, ale powinny pomóc w ocenie dźwigarów.

Słowa kluczowe: dźwigar kablobetonowy;KBO;KBOS; diagnostyka; błędy.

Selected errors in diagnostic of economical
and special post-tensioned girders

Many industrial sheds in use in Poland today have post-tensioned concrete girder roofs. A large number of design solutions combined with various usage conditions account for a large number of cases that call for an individualapproach to girder diagnostics. The applicable Building Research Institute Manual is useful in this regard but it merely indicates the scope and order of necessary actions without resolving all problems. Over the course of her career, the author has come across a number of expert’s opinions on post-tensioned concrete girders, which contained mistakes of various levels of severity, sometimes resulting in recommendations of unnecessary repairs or worse still, overlooking of actual problems. The paper presents basic mistakes made when diagnosing post tensioned concrete girders. Both the selection of the reported issues and the proposed procedures are based on the experience and subjective opinion of the author. Hence, they fail to exhaust the topic and should not be considered of universal nature but may still be useful when evaluating girders so that at least some traps of girder assessment or surveying be avoided.

Keywords: post-tensioned girder; KBO; KBOS; diagnostics; errors.

Literatura
[1] Ajdukiewicz Andrzej. 2011. „Aspekty trwałości i wpływu na środowisko w projektowaniu konstrukcji betonowych”. Przegląd Budowlany (2): 20 – 29.
[2] Dyduch Krzysztof, Rafał Sieńko. 2008. „Stany graniczne pasów dolnych kablobetonowych dźwigarów dachowych KBOS”. Inżynieria i Budownictwo (12): 668 – 671.
[3] Hulimka Jacek. 2018. Historia stosowania dachowych dźwigarów kablobetonowych w obiektach przemysłowych na terenie Polski. Konferencja Naukowo- Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2018: 95-98 + CD-ROM: 1-12.
[4] Runkiewicz Leonard. 2018. Ocena stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych.Wytyczne.Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[5] Runkiewicz Leonard, Janusz Szymański, Zbigniew Ściślewski. 1998. Badania i ocena kablobetonowych dźwigarów dachowych. Instrukcja 354/98. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[6] Runkiewicz Leonard, Janusz Szymański, Zbigniew Ściślewski. 1998. Eksploatacja i konserwacja kablobetonowych dźwigarów dachowych w obiektach budowlanych. Instrukcja 353/98. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[7] Sieńko Rafał, Rafał Szydłowski. 2004. Badania kablobetonowych dźwigarów dachowych KBOS-18 w trakcie symulacji korozyjnego pękania cięgien. [w:] Kamiński M., Kmita A., Łodo A., Michałek J. (red.): Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich.Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne: 453 – 460.

Przyjęto do druku: 15.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 20-23 (spis treści >>)