ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Okładka I - Dorner Electronic

Okładka II - Cement Ożarów

Locafiplus - Seminarium

WPPK - XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji - Szczyrk 

Painpol (reklama)

TEMAT WYDANIA - Cement oraz dodatki i domieszki do betonu

M. Batog, K. Synowiec, D. Dziuk, M. M. Iler – Beton zawierający cement wapniowo-siarczanoglinianowy (CSA) ... 5

Batog Maciej, Synowiec Katarzyna, Iler Marchi Maurizio, Dziuk Damian. 2018. Beton zawierający cement wapniowo-siarczanoglinianowy (CSA). Materiały Budowlane 554 (10): 5-8 DOI: 10.15199/33.2018.10.01

Immerbau - Specjalistyczna chemia budowlana

M. Tałaj, K. Wandoch – Możliwości zastosowania nowych rodzajów cementów wieloskładnikowych CEM II/C-M (S-V) oraz CEM VI (S-V) w budownictwie ... 10

Tałaj Michał, Wandoch Karol. 2018. Możliwości zastosowania nowych rodzajów cementów wieloskładnikowych CEM II/C-M (S-V) oraz CEM VI (S-V) w budownictwie. Materiały Budowlane 554 (10): 10-12 DOI: 10.15199/33.2018.10.02

Chryso

J. Pizoń, B. Łaźniewska-Piekarczyk – Wpływ domieszek przyspieszających twardnienie na wytrzymałość zapraw cementowych  ... 14

Pizoń Jan, Łaźniewska-Piekarczyk Beata. 2018. Wpływ domieszek przyspieszających twardnienie na wytrzymałość zapraw cementowych. Materiały Budowlane 554 (10): 2-3 DOI: 10.15199/33.2018.10.03

reklama Albocel

F. Chyliński, P. Łukowski – Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu ... 18

Chyliński Filip, Łukowski Paweł. 2018. Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu. Materiały Budowlane 554 (10): 18-21 DOI: 10.15199/33.2018.10.04

Biuro Targów Monachijskich w Polsce

D. M. Gil, G. L. Golewski – Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania w betonie krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej ... 22

Gil Damian Marek, Golewski Grzegorz Ludwik. 2018. Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania w betonie krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej. Materiały Budowlane 554 (10): 30-32 DOI: 10.15199/33.2018.10.05

Reklama Astra - technologia betonu

P. Wolka, W. Żebrowski, B. Karczewski – Nowoczesne betonowe posadzki przemysłowe z dodatkiem naturalnej pucolany ... 26

Wolka Paweł, Żebrowski Wojciech. 2018. Nowoczesne betonowe posadzki przemysłowe z dodatkiem naturalnej pucolany. Materiały Budowlane 554 (10): 26-29 DOI: 10.15199/33.2018.10.06

Konferencja z cyklu Edukacja Menedżerska Budowlanych

G. L. Golewski – Korzyści środowiskowe z optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w betonie  ... 30

Golewski Grzegorz Ludwik. 2018. Korzyści środowiskowe z optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w betonie. Materiały Budowlane 554 (10): 30-32 DOI: 10.15199/33.2018.10.07

XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Częstochowie

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

M. Juszczyk – Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM ... 33

Juszczyk Michał. 2018. Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM. Materiały Budowlane 554 (10): 33-35. DOI: 10.15199/33.2018.10.08

B. Nowogońska, J. Korentz – Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych ... 36

Nowogońska Beata, Korentz Jacek. 2018. Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych. Materiały Budowlane 554 (10): 36-38. DOI: 10.15199/33.2018.10.09

L. Korona, J. Harasymiuk – Uwarunkowania prawne rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce ... 38

Korona Lucyna, Harasymiuk Jolanta. 2018. Uwarunkowania prawne rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce. Materiały Budowlane 554 (10): 38-40. DOI: 10.15199/33.2018.10.10

T. Nicer, M. Rogalska – Analiza wykonania nadbudowy w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego ... 41

Nicer Tomasz, Rogalska Magdalena. 2018. Analiza wykonania nadbudowy w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Materiały Budowlane 554 (10): 41-42 DOI: 10.15199/33.2018.10.11

E. Plebankiewicz, K. Zima, J. Malara, S. Biel – Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych... 43

Plebankiewicz Edyta, Krzysztof Zima, Jarosław Malara, Sebastian Biel. 2018. Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych. Materiały Budowlane 554 (10): 43-46 DOI: 10.15199/33.2018.10.12

P. Sobczyński, Z. Owsiak – Problematyka kosztorysowania inwestycji budowlanych na przykładzie kamiennej, zabytkowej elewacji ... 46

Sobczyński Paweł, Owsiak Zdzisław. 2018. Problematyka kosztorysowania inwestycji budowlanych na przykładzie kamiennej, zabytkowej elewacji. Materiały Budowlane 554 (10): 46-48. DOI: 10.15199/33.2018.10.13

E. Szafranko, J. Harasymiuk, J. A. Pawłowicz – Dokumentacja techniczna budynku jako podstawa wydania pozwolenia na budowę ... 49

Szafranko Elżbieta, Harasymiuk Jolanta, Pawłowicz A. Joanna. 2018. Materiały Budowlane 554 (10): 49-51. DOI: 10.15199/33.2018.10.14

J. Bizon-Górecka, J. Górecki, M. Szewczyk – Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i w Anglii ... 52

Bizon-Górecka Jadwiga, Górecki Jarosław, Szewczyk Mariusz. 2018. Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i w Anglii. Materiały Budowlane 554 (10): 52-54. DOI: 10.15199/33.2018.10.15

K. Kaczorek, J. Kulejewski, N. Ibadov – Szacowanie czasu wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania czynników ryzyka ... 55

Kaczorek Krzysztof, Kulejewski Janusz, Ibadov Nabi.2018. Szacowanie czasu wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania czynników ryzyka. Materiały Budowlane 554 (10): 55-58. DOI: 10.15199/33.2018.10.16

A. Krawczyńska-Piechna, P. Krzemiński – Koncepcja nowego podejścia do oceny ryzyka w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych ... 59

Krawczyńska-Piechna Anna, Krzemiński Paweł. 2018.Koncepcja nowego podejścia do oceny ryzyka w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Materiały Budowlane 554 (10): 59-61. DOI: 10.15199/33.2018.10.17

A. Leśniak, M. Juszczyk, G. Piskorz – Grupowanie czynników opóźnienia realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem analizy skupień ... 62

Leśniak Agnieszka, Juszczyk Michał, Piskorz Grzegorz. 2018. Grupowanie czynników opóźnienia realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem analizy skupień. Materiały Budowlane 554 (10): 62-65. DOI: 10.15199/33.2018.10.18

A. Leśniak, M. Górka – Wybrane aspekty zarządzania jakością procesu montażu fasad aluminiowo-szklanych ... 65

Leśniak Agnieszka, Górka Monika. 2018. Wybrane aspekty zarządzania jakością procesu montażu fasad aluminiowo-szklanych. Materiały Budowlane 554 (10): 65-67. DOI: 10.15199/33.2018.10.19

K. Pietrzak, Z. Tokarski, H. Leenders – Analiza hałaśliwości innowacyjnej nawierzchni z asfaltu porowatego ... 68

Pietrzak, Tokarski, Leanders. 2018. Analiza hałaśliwości innowacyjnej nawierzchni z asfaltu porowatego. Materiały Budowlane 554 (10): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.10.20

A. Więckowski – Cykle realizacji zadań budowlanych i niezbędne zapasy czasowe ... 71

Więckowski Andrzej. 2018. Cykle realizacji zadań budowlanych i niezbędne zapasy czasowe. Materiały Budowlane 554 (10): 71-73 DOI: 10.15199/33.2018.10.21

N. Ciak, M. J. CiakWpływ środka hydrofilowego na właściwości betonu ... 74

Ciak Natalia, Ciak Marek J. 2018. Wpływ środka hydrofilowego na właściwości betonu. Materiały Budowlane 554 (10): 74-76. DOI: 10.15199/33.2018.10.22

A. ZielińskiWpływ rodzaju cementu na podatność na pękanie spowodowane ograniczeniem skurczu wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych ... 77

Zieliński Adam. 2018. Wpływ rodzaju cementu na podatność na pękanie spowodowane ograniczeniem skurczu wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych. Materiały Budowlane 554 (10): 77-79. DOI: 10.15199/33.2018.10.23

J. Gołaszewski, G. Cygan, M. GołaszewskaPorównanie właściwości stwardniałych zapraw cementowych z domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą i zapraw cementowo-wapiennych ... 79

Gołaszewski Jacek, Cygan Grzegorz, Gołaszewska Małgorzata. 2018. Porównanie właściwości stwardniałych zapraw cementowych z domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą i zapraw cementowo-wapiennych. Materiały Budowlane 554 (10): 79-81. DOI: 10.15199/33.2018.10.24

A. Nicał, J. Nitka, J. RosłonPerspektywy wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w Polsce ... 82

Nicał Aleksander, Nitka Jacek, Rosłon Jerzy. 2018. Perspektywy wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w Polsce. Materiały Budowlane 554 (10): 82-84. DOI: 10.15199/33.2018.10.25

A. Pietrzak, M. UlewiczWpływ poużytkowych odpadów wykładzin samochodowych na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych ... 85

Pietrzak Alina, Ulewicz Małgorzata. 2018. Wpływ poużytkowych odpadów wykładzin samochodowych na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych. Materiały Budowlane 554 (10): 85-86. DOI: 10.15199/33.2018.10.26

A. ZielińskiUlepszenie normowych metod pomiarowych do rejestracji skurczu autogenicznego materiałów o matrycy cementowej ... 87

Zieliński Adam. 2018. Ulepszenie normowych metod pomiarowych do rejestracji skurczu autogenicznego materiałów o matrycy cementowej. Materiały Budowlane 554 (10): 87-90. DOI: 10.15199/33.2018.10.27

J. Zabielski, P. BogaczProblematyka naprawy płyt balkonowych w obiektach zabytkowych ... 91

Zabielski Jacek, Bogacz Piotr. 2018. Problematyka naprawy płyt balkonowych w obiektach zabytkowych. Materiały Budowlane 554 (10): 91-92. DOI: 10.15199/33.2018.10.28

R. Bucoń, A. CzarnigowskaMetoda określania jakości i liczebności rusztowań budowlanych na przykładzie województwa mazowieckiego ... 93

Bucoń Robert, Czarnigowska Agata. 2018. Metoda określania jakości i liczebności rusztowań budowlanych na przykładzie województwa mazowieckiego. Materiały Budowlane 554 (10): 93-96. DOI: 10.15199/33.2018.10.29

M. Banach, R. MarcinkowskiWspomaganie planowania pracy maszyn montażowych przy budowie prefabrykowanych obiektów kubaturowych ... 96

Marcinkowski Roman, Banach Maciej. 2018. Wspomaganie planowania pracy maszyn montażowych przy budowie prefabrykowanych obiektów kubaturowych. Materiały Budowlane 554 (10): 96-98. DOI: 10.15199/33.2018.10.30

A. Radziejowska, J. RubachaWeryfikacja metody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego ... 99

Radziejowska Aleksandra, Rubacha Jarosław. 2018. Weryfikacja metody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego. Materiały Budowlane 554 (10): 99-103. DOI: 10.15199/33.2018.10.31

I. SzerWarunki klimatyczne podczas prac budowlanych na rusztowaniu ... 104

Szer Iwona. 2018. Warunki klimatyczne podczas prac budowlanych na rusztowaniu. Materiały Budowlane 554 (10): 104-106 DOI: 10.15199/33.2018.10.32

M. SzóstakWpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie ... 107

Szóstak Mariusz. 2018. Wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie. Materiały Budowlane 554 (10): 107-109 DOI: 10.15199/33.2018.10.33

J. A. Pawłowicz, M. NakielskaModelowanie budynków z danych skaningowych 3D na potrzeby Building Information Modeling ... 110

Pawłowicz Joanna A., Nakielska Magdalena. 2018. Modelowanie budynków z danych skaningowych 3D na potrzeby Building Information Modeling. Materiały Budowlane 554 (10): 110-112 DOI: 10.15199/33.2018.10.34

P. Roszkowski, G. KimbarZagrożenia pożarowe w silosach rolniczych ... 113

Roszkowski Paweł, Kimbar Grzegorz. 2018. Zagrożenia pożarowe w silosach rolniczych. Materiały Budowlane 554 (10): 113-116. DOI: 10.15199/33.2018.10.35

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

M. Kaśkosz„Umarł król, niech żyje król” czyli o wyższości prefabrykatu w modułowym budownictwie mieszkaniowym ... 116

Kaśkosz Marcin. 2018. „Umarł król, niech żyje król” czyli o wyższości prefabrykatu w modułowym budownictwie mieszkaniowym. Materiały Budowlane 554 (10): 116-117. DOI: 10.15199/33.2018.10.36

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. DrobiecBadania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Część 2 ... 118

Drobiec łukasz. 2018. Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Część 2. Materiały Budowlane 554 (10): 118-120 DOI: 10.15199/33.2018.10.37

reklama Fakro 

DACHY - TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka - Próba sprawdzenia współdziałania wełny i płyt PIR ... 122

Patoka Krzysztof. 2018. Próba sprawdzenia współdziałania wełny i płyt PIR. Materiały Budowlane 554 (10): 122-126. DOI: 10.15199/33.2018.10.38

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

L. Runkiewicz, P. Lewiński, J. Szulc, S. DudziakZagrożenia bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych w oczyszczalniach ścieków spowodowane nadmiernymi siłami poziomymi w strefach płyt dennych ... 127

Runkiewicz Leonard ,Lewiński Paweł, Szulc Jarosław, Dudziak Sławomir. 2018. Zagrożenia bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych w oczyszczalniach ścieków spowodowane nadmiernymi siłami poziomymi w strefach płyt dennych. Materiały Budowlane 554 (10): 127-129 DOI: 10.15199/33.2018.10.39

M. LechmanModele przekrojowe do analizy nośności murowych konstrukcji wieżowych ... 130

Lechman Marek. 2018. Modele przekrojowe do analizy nośności murowych konstrukcji wieżowych. Materiały Budowlane 554 (10): 129-130. DOI: 10.15199/33.2018.10.40

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. KociniakDesign problems of two neighbouring cooling towers ... 131

Kociniak Michał. 2018. Design problems of two neighbouring cooling towers. Materiały Budowlane 554 (10): 131-134. DOI: 10.15199/33.2018.10.41

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

R. Krupa, M. Burda, P. Kubica, P. SulikWpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 2 ... 135

Krupa Rafał, Burda Marcin, Kubica Przemysław, Sulik Paweł. 2018. Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 2. Materiały Budowlane 554 (10): 135-139. DOI: 10.15199/33.2018.10.42

BIM W BUDOWNICTWIE

D. Fedko, P. DymarskiCzy BIM to tylko model 3D – o roli technologii BIM w procesie realizacji inwestycji ... 140

Dawid Fedko, Piotr Dymarski. 2018. Czy BIM to tylko model 3D – o roli technologii BIM w procesie realizacji inwestycji. Materiały Budowlane 554 (10): 140-141 DOI: 10.15199/33.2018.10.43

Odbyło się spotkanie dotyczące powołania polskiego oddziału buildingSMART ... 141

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

A. Wesołowska - Wysokie standardy, większe bezpieczeństwo ... 142

ZCB Owczary

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – sierpień 2018 roku ... 144

Kobylarz Janusz. 2018. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – sierpień 2018 roku. Materiały Budowlane 554 (10): 144-145 DOI: 10.15199/33.2018.10.44

reklama Viatop

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w sierpniu 2018 roku ... 146

Kowalska Małgorzata. 2018. Produkcja materiałów budowlanych w sierpniu 2018 roku. Materiały Budowlane 554 (10): 146-148 DOI: 10.15199/33.2018.10.45

reklama Canastol

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów dla budownictwa w sierpniu 2018 roku ... 149

Innowacyjny system sterowania dla przemysłu betonów ... 150

reklama DornerBatch

A. Bratkowski - List otwarty do Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych ... 151

K. Wiśniewska - Rozstrzygnięcie konkursu „Modernizacja Roku 2017” ... 152

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 153

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich

Okładka III - reklama ITB

Okładka IV - papy ICOPAL