Fundacje VELUX uruchomiły nowy program grantowy, którego celem m.in. jest wsparcie edukacji zawodowej młodzieży i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Program przewidziany jest na lata 2018-2028. Organizacje społeczne, szkoły, władze publiczne czy też lokalni innowatorzy, mogą składać wnioski do Fundacji w trybie ciągłym.

Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) powołane do działania w latach 70. i 80. przez inż. Villuma Kanna Rasmussena – założyciela firmy VELUX, przyznają granty w dziedzinie nauki, ochrony środowiska, rozwoju społecznego i kultury, zarówno w Danii jak i poza jej granicami. Od wielu lat wspierają również organizacje społeczne w Polsce, a wartość dotychczas przyznanych w naszym kraju środków to 107 mln zł (średnio 3,5 mln zł na grant).

Nowy program grantowy VELUX
Ostatnio Fundacje koncentrowały się głównie na wsparciu projektów związanych z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży zagrożonej lub wykluczonej społecznie. Od 2018 r. można ubiegać się o przyznanie grantu na projekty dotyczące rozwoju edukacji zawodowej oraz szkoleń dla młodzieży, i tym samym ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Nabór na granty już trwa. Pierwszeństwo mają długoterminowe projekty, dzięki którym istnieje możliwość zmian systemowych, przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, menedżerów i innych osób decydujących o programach i zakresach programów edukacyjnych oraz o kierunkach ich rozwoju. Dla Fundacji ważne są także projekty istotne dla ustawicznego doskonalenia systemu edukacyjnego, jak szkolenie zawodowe na poziomie eksperckim (nazywane również „zawodowym doktoratem”), umiejętności miękkie, szkolenie poprzez pracę, a także uznawanie zdobytych wcześniej kwalifikacji. Trzeci obszar wsparcia to rozwój inicjatywy i-VET, będącej zorientowanym na potrzeby społeczne działaniem koncentrującym się na konkretnych, zagrożonych podwyższonym poziomem ryzyka grupach i/lub obszarach geograficznych, które będą korzystać z programów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Szczegóły znajdują się na stronie https://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad.

Zależy nam na zwiększeniu liczby młodych ludzi z odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi, pożądanymi na rynku pracy, zarówno obecnie, jak i w przyszłości. – mówi Jens-Joergen Pedersen - dyrektor programu w FUNDACJI VELUX.

Pierwszym podmiotem dofinansowanym w Polsce przez Fundację VELUX w ramach nowego programu jest Fundacja ATUT założona przy Teatrze Kamienica przez Emiliana Kamińskiego. Otrzymała ona grant na uruchomienie szkoły rzemiosła i sztuki teatralnej – projekt jest obecnie w fazie przygotowania.

Wyzwania szkolnictwa zawodowego w Polsce – warto działać
Nowy program Fundacji VELUX może pomóc w poprawie sytuacji w Polsce, gdzie, jak pokazują badania, szkolnictwo zawodowe od lat boryka się z licznymi wyzwaniami. Według najnowszej edycji badania „Niedobór talentów 2018”, przeprowadzanego przez Manpower Group, aż 51% polskich pracodawców deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami. Najtrudniejszym do obsadzenia stanowiskiem okazuje się być już od kilku lat wykwalifikowany pracownik fizyczny m.in. mechanik, elektryk, spawacz, murarz itd.

Szkolnictwo zawodowe to bardzo ważny element zarówno systemu edukacji, jak i sprawnie funkcjonującej gospodarki. Brak wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i techników stanowi jedną z przeszkód szybszego rozwoju gospodarczego w wielu państwach, w tym również w Polsce, gdzie dostępność wykwalifikowanych pracowników jest ważnym czynnikiem decyzyjnym dla inwestorów – zauważa Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Klasa patronacka VELUX
Z raportu „Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce”, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji w ramach projektu unijnego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” wynika, że konieczna jest zmiana wizerunku szkół zawodowych i dostosowanie ich programów kształcenia do oczekiwań pracodawców. W Polsce mamy coraz więcej przykładów współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, a jednym z nich jest utworzona przez fabrykę VELUX w Gnieźnie klasa patronacka we współpracy z CKP Gniezno oraz ZSP2 Gniezno.

Jest to nowa inicjatywa. Uczniowie od września podpisują umowę na zasadach pracowników młodocianych i będą mieć pełne prawa pracownicze, jak również będą otrzymywać pensje i wszystkie benefity – mówi Robert Purol, dyrektor fabryk VELUX w Gnieźnie. 

Poprzez utworzenie klasy patronackiej, fabryka VELUX w Gnieźnie chce w jak najlepszy sposób dostosować program kształcenia, w tym szczególnie praktyki zawodowe, do potrzeb zakładu i w ten sposób wykształcić i przygotować przyszłych pracowników.

Źródło: VELUX Polska

06.09.2018 r.