Mamy kolejną zmianę na stanowisku dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Nowym pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad został Tomasz Żuchowski.

Na wniosek ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, premier Mateusz Morawiecki, powołał z dniem 30 sierpnia br. Tomasza Żuchowskiego na stanowisko p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Nowy szef GDDKiA jest dobrze znany w środowisku budowlanym. Tomasz Żuchowski przez wiele lat był związany z resortem budownictwa. W ostatnim czasie (od listopada 2015 do marca 2018 r.) był wiceministrem infrastruktury i budownictwa, w randze podsekretarza i sekretarza stanu, odpowiedzialnym za sektor budownictwa i planowania przestrzennego. W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (od stycznia 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury) zajmował się m.in. nowymi warunkami technicznymi, projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego i Krajowym Zasobem Nieruchomości. W latach 2017–2018 pełnił też funkcję pełnomocnika rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości (w ramach programu Mieszkanie+).

Dotychczasowy p.o. Generalny Dyrektor DKiA, Jacek Gryga, pozostaje na stanowisku zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło i zdjęcie: GDDKiA

04.09.2018