Aktualna sytuacja gospodarcza kraju i branży budowlanej, prognozy dla rynku, debata na temat przyszłości budownictwa po 2020 roku. To najważniejsze tematy 21. konferencji Monitoring Rynku Budowlanego. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 7 listopada br. w Warszawie.

Rok 2018 rozpoczął się wzrostami w całym sektorze budowlanym. Dodatnie dynamiki produkcji odnotowano zarówno w budownictwie mieszkaniowym, kubaturowym, jak i inżynieryjnym. Po I poł. 2018 r. produkcja budowlano-montażowa osiągnęła wartość bliską 39,1 mld PLN, a więc o 26,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak spektakularne wzrosty, w pierwszych miesiącach br., w największym stopniu determinowane były przez budownictwo inżynieryjne i związaną z nim intensyfikację projektów współfinansowanych z perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

• Co jednak z budownictwem po 2020 roku?
• Co w sytuacji, w której napływ środków unijnych się skończy?

Badania koniunktury producentów przeprowadzone przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wykazały, iż większość z nich uważa, że rynek jest już w fazie dojrzałości. Tym bardziej może okazać się, iż po 2020 roku będziemy mogli myśleć o osiągnięciu wartości branży budowlanej ze słabego 2016 r., w którym nastąpił zastój w przetargach finansowanych z budżetu UE.

Liczne pytania związane z wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorcami z sektora budowlanego zostaną zadane i przeanalizowane podczas ogólnopolskiej konferencji Monitoring Rynku Budowlanego, która jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego w Polsce. Wydarzenie odbywa się po raz 21. Eksperci zarówno zaprezentują aktualną sytuację gospodarczą kraju i branży budowlanej, jak i przedstawią prognozy dla rynku w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkalne i inżynieryjne. Podczas wydarzenia będzie miała miejsce również debata, w której wezmą udział przedstawiciele organizacji branżowych. Podejmą oni tematykę przyszłości budownictwa po 2020 r.

Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2018
PROGNOZY RYNKOWE

7 listopada 2018 r.
Budynek Ch8, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie

Zakres analityczny i prognostyczny Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego pozwala jej odbiorcom na zapoznanie się ze złożonymi czynnikami i miernikami mającymi wpływ na branżę budowlaną oraz ich przyszłą projekcję, co jest niezbędne do budowania strategii firmy.

Weź udział w konferencji i poznaj rzetelne dane dostarczone przez badaczy i analityków ASM oraz ekspertów zewnętrznych. W ten sposób uczestnicy spotkania wyposażeni w rzetelną wiedzę mogą kreować zakres działań swoich przedsiębiorstw oraz tym samym wpływać na rozwój przyszłości branży budowlanej. Kolejne edycje MRB są również doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów branżowych. W programie konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2018 zaplanowano cztery główne bloki.

SESJA I - Budownictwo vs. polska gospodarka,
SESJA II - Budownictwo niemieszkalne i inżynieryjne,
SESJA III - Debata: czy to jeszcze wzrost, czy już dojrzałość rynku budowlanego? Przyszłość polskiego budownictwo po 2020 r.,
SESJA IV - Budownicwo mieszkaniowe.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program konferencji znajdują się na platformie https://konferencjamrb2018.syskonf.pl/

Konferencja organizowana jest przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Polska Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa. 

Źródło: ASM

03.09.2018 r.