ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

I okładka - reklama Fakro

II okładka - reklama Tytan

reklama Knauf

TEMAT WYDANIA - Akustyka w budownictwie

A. IżewskaNormalizacja w akustyce budowlanej – stan na czerwiec 2018 ... 3

Iżewska Anna. 2018. Normalizacja w akustyce budowlanej – stan na czerwiec 2018. Materiały Budowlane 552 (8): 3-8. DOI: 10.15199/33.2018.08.01

Inżyniernia przedsięwzięć budowlanych

reklama OWA

J. NurzyńskiWarunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych ...10

Nurzyński Jacek. 2018. Warunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych. Materiały Budowlane 552 (8): 10-12. DOI: 10.15199/33.2018.08.02

reklama Rockfon

System H+H gwarantuje spełnienie obowiązujących wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ... 14

E. NowickaOcena właściwości akustycznych pomieszczeń typu open space ...16

Nowicka Elżbieta. Ocena właściwości akustycznych pomieszczeń typu open space.2018. Materiały Budowlane 552 (8): 16-18. DOI: 10.15199/33.2018.08.03

reklama - Budownictwo w Polsce w 2019

reklama - Swisspor

K. WarzochaWpływ kubatury sal do indywidualnych prób muzycznych na akustykę w ich wnętrzu ... 20

Warzocha Karolina. 2018. Wpływ kubatury sal do indywidualnych prób muzycznych na akustykę w ich wnętrzu. Materiały Budowlane. 552 (8): 20-22. DOI: 10.15199/33.2018.08.04

reklama BSW Polska

D. Dębski, M. Kulesza - System ATLAS ROKER G ... 24

A. K. Kłosak, K. NeringPoprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego z błędnie wykonaną podłogą ... 26

Kłosak Andrzej, Nering Krzysztof. 2018. Poprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego z błędnie wykonaną podłogą. Materiały Budowlane. 552 (8): 26-29. DOI: 10.15199/33.2018.08.05

Skuteczna izolacja akustyczna posadzek i schodów ... 30

reklama Getzner

Ł. Nowotny, Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe ... 32

Łukasz Nowotny. 2018. Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe. Materiały Budowlane. 552 (8): 32-34. DOI: 10.15199/33.2018.08.06

Redukcja hałasu powstającego podczas użytkowania klatki schodowej ... 35

B. ZiarkoWpływ zadaszenia nad zabytkowym dziedzińcem na akustykę jego wnętrza ... 36

Ziarko Bartłomiej. 2018. Wpływ zadaszenia nad zabytkowym dziedzińcem na akustykę jego wnętrza. Materiały Budowlane. 552 (8): 36-39. DOI: 10.15199/33.2018.08.07

L. DulakPomiary terenowe skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego ... 40

Dulak Leszek . 2018. Pomiary terenowe skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego. Materiały Budowlane. 552 (8): 40-43. DOI: 10.15199/33.2018.08.08

TEMAT WYDANIA - Stolarka budowlana

B. TomczakPolski hat-trick eksportowy! ... 44

Tomczak Beata. 2018. Polski hat-trick eksportowy! Materiały Budowlane. 552 (8): 44-45. DOI: 10.15199/33.2018.08.09

W. Jezierski, A. Święcicki, A. KadłubowskiWpływ parametrów oraz orientacji okien na zapotrzebowanie na energię użytkową budynku mieszkalnego ... 46

Jezierski Walery, Święcicki Adam, Kadłubowski Adrian. 2018. Wpływ parametrów oraz orientacji okien na zapotrzebowanie na energię użytkową budynku mieszkalnego. Materiały Budowlane 552 (8): 46-47. DOI: 10.15199/33.2018.08.10

O. Kopyłow, J. SieczkowskiPołączenia stolarki ze ścianą miejscem wrażliwym ... 48

Kopyłow Ołeksij, Siezkowski Jan. 2018. Połączenia stolarki ze ścianą miejscem wrażliwym. Materiały Budowlane 552 (8): 48-49. DOI: 10.15199/33.2018.08.11

Prawidłowy montaż okien ... 50

Ciepły, czyli szczelny montaż okien z SoudalWindow System ... 51

Ciepły montaż okien – jakość sprawdzona przez fachowców ... 52

M. KałużnaCertyfikacja drzwi odpornych na włamanie ... 53

Kałużna Magdalena. 2018. Certyfikacja drzwi odpornych na włamanie. Materiały Budowlane. 552 (8): 53-55. DOI: 10.15199/33.2018.08.12

reklama JRS

W. WoźniakWymagania stawiane okuciom budowlanym w drzwiach przeciwpożarowych ... 56

Woźniak Wojciech. 2018. Wymagania stawiane okuciom budowlanym w drzwiach przeciwpożarowych. Materiały Budowlane. 552 (8): 56-58. DOI: 10.15199/33.2018.08.13

reklama Velux

Markizy przeciwsłoneczne zapewniają komfort pracy w upalne dni ... 60

reklama PAINPOL

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

T. Rybarczyk, Ł. DrobiecWpływ wypełnienia spoin na wytrzymałość ścian obciążonych pionowo ... 62

Rybarczyk Tomasz, Drobiec Łukasz. 2018. Wpływ wypełnienia spoin na wytrzymałość ścian obciążonych. Materiały Budowlane. 552 (8): 62-63. DOI: 10.15199/33.2018.08.14

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

A. GrałekWspółczesna prefabrykacja betonowa ... 64

Grałek Anna. 2018. "Współczesna prefabrykacja betonowa". Materiały Budowlane. 552 (8): 64-65. DOI: 10.15199/33.2018.08.15

DACHY - TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaKryterium kontrłaty ... 66

Patoka Krzysztof. 2018. "Kryterium kontrłaty. Materiały Budowlane". 552 (8): 66-67. DOI: 10.15199/33.2018.08.16

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

J. Karpiesiuk, T. ChyżyBadania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą ... 68

Karpiesiuk Jacek, Chyży Tadeusz. 2018. "Badania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą". Materiały Budowlane. 552 (8): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.08.17

R. Antczak-Jarząbska, M. Niedostatkiewicz Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses ... 71

Antczak-Jastrzębska Romana, Niedostatkiewicz Maciej. 2018. "Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses". Materiały Budowlane. 552 (8): 71-76. DOI: 10.15199/33.2018.08.18

A. MachowskaSkurcz zaczynów żużlowo-popiołowych ... 77

Machowska Agnieszka. 2018. "Skurcz zaczynów żużlowo-popiołowych". Materiały Budowlane. 552 (8): 77-79. DOI: 10.15199/33.2018.08.19

H. Witkowski, M. KoniorczykPorównanie metod pobierania materiału z betonu samozagęszczalnego w analizie FTIR ... 80

Witkowski Hubert, Koniorczyk Marcin. 2018. "Porównanie metod pobierania materiału z betonu samozagęszczalnego w analizie FTIR". Materiały Budowlane. 552 (8): 80-82. DOI: 10.15199/33.2018.08.20

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Ślusarek, B.Wilk-SłomkaCharakterystyka wpływów termicznych na obiekty budowlane ... 83

Ślusarek Jan, Wilk-Słomka Beata. 2018. Charakterystyka wpływów termicznych na obiekty budowlane. Materiały Budowlane. 552 (8): 83-85. DOI: 10.15199/33.2018.08.21

BIM W BUDOWNICTWIE

K. StolarskiWłasność intelektualna a BIM – wzory przemysłowe ... 86. 

Stolarski Kamil. 2018. "Własność intelektualna a BIM – wzory przemysłowe". Materiały Budowlane. 552 (8): 86-87. DOI: 10.15199/33.2018.08.22

reklama - BuildingSMART

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. Błonka, A. Kowal, A.UbyszZastosowanie nanorurek węglowych wz aprawach naprawczych ... 88

Błonka Adrian, Kowal Anna, Ubysz Andrzej. 2018. "Zastosowanie nanorurek węglowych w zaprawach naprawczych". Materiały Budowlane. 552 (8): 88-90. DOI: 10.15199/33.2018.08.23

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

P. AntosiewiczOświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia ... 91

Antosiewicz Piotr. 2018. "Oświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia". Materiały Budowlane. 552 (8): 91-93. DOI: 10.15199/33.2018.08.24

reklama IRS

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje:

Czy na podstawie zgłoszenia można wybudować zespół kilkudziesięciu domków letniskowych?

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego w przypadku jego rozbudowy

KONFERENCJE

IX Kongres Stolarki Polskiej ... 95

Za dwa miesiące DNI BETONU 2018 ... 96

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB ... 97

RYNEK BUDOWLANY

Musimy szukać nowych form doskonalenia zawodowego – rozmowa z prof. dr. hab. Zbigniewem Kledyńskim, Prezesem Krajowej Rady PIIB ... 98

30 lat Drukarni Lotos Poligrafia ... 100

reklama - ZCB Owczary

M. SochackiUtrwalenie tendencji wzrostowych na europejskim rynku budowlanym ... 102

Sochacki Mariusz. 2018. "Utrwalenie tendencji wzrostowych na europejskim rynku budowlanym". Materiały Budowlane. 552 (8): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.08.25

reklama Viatop 

Komisja Europejska nie rozpatrzy skargi Fakro ... 104

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w I półroczu 2018 roku ... 105

Kowalska Małgorzata. 2018. "Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2018 roku". Materiały Budowlane. 552 (8): 105. DOI: 10.15199/33.2018.08.26


J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w I półroczu 2018 roku ... 108

Kobylarz Janusz. 2018. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w I półroczu 2018 roku". Materiały Budowlane. 552 (8): 108-110. DOI: 10.15199/33.2018.08.27

Zmiana cen materiałów dla budownictwa w czerwcu 2018 roku ... 110

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich

Okładka III - ASP 80 Fire+

Okładka IV - ICOPAL