Przyszłością budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest prefabrykacja. Tymi słowami wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zainaugurował pierwszy konkurs na projekt osiedla z prefabrykatów w ramach programu Mieszkanie plus. Konkurs organizowany jest przez BGK Nieruchomości, we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów.

Cel konkursu ogłoszonego w sierpniu br. przez BGK Nieruchomości, w ramach programu Mieszkanie plus, jest wdrożenie współczesnego prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego, które będzie skutecznym remedium na problem niedoboru mieszkań w Polsce. Budowane obecnie budynki mieszkalne z gotowych elementów nie przypominają w niczym cieszącej się złą sławą "wielkiej płyty". Mają estetyczną architekturę, są nowoczesne, mają dobrą izolację termiczną, akustyczną i ogniową. Jestem głęboko przekonany, że przyszłością budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest prefabrykacja. Jest ona dużo mniej pracochłonna i kosztowna - stwierdził wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Konkurs na projekt osiedla mieszkaniowego z prefabrykatów organizowany jest we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów. Jego adresatami są architekci, konstruktorzy, technolodzy produkcji i specjaliści technologii prefabrykowanych oraz projektanci instalacji sanitarnych.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie standardu dla budownictwa na system budowy prefabrykowanego osiedla. Projekt standardu obejmuje całość zagadnienia związanego z projektowaniem i powinien obejmować modelowe rozwiązania architektoniczne, wytyczne urbanistyczne i odpowiadające im rozwiązania technologiczne.

Logika przyjętych w konkursie rozwiązań jest inna niż powszechnie przyjęta w procesie projektowana. Najpierw tworzone będą elementy, na ich bazie – sekcje budynków, a dopiero na końcu powstanie finalny budynek. Uczestnicy konkursu będą musieli wskazać m.in. możliwe konfiguracje układów zabudowy, przyjmując różne ustawienia względem stron świata budynków klatkowych, korytarzowych, punktowych i galeriowych. Celem jest, by możliwie różnorodne budynki były realizowane z jak najmniejszej liczby typów powtarzalnych elementów.

Polska ma ogromny potencjał w rozwoju technologii prefabrykowanych. Nasi producenci od lat są obecni na niezwykle wymagających rynkach skandynawskich, gdzie prefabrykacja jest standardem przy realizacji inwestycji mieszkaniowych – podkreślił Józef Kostrzewski, dyrektor Stowarzyszenia Producentów Betonów. – Liczę, że organizowany przez BGKN konkurs dowiedzie, że poprzez prefabrykację możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości budynków i zwiększenie efektywności cenowej inwestycji. Dzięki temu prefabrykacja może wrócić do łask architektów i inwestorów. 

Na bazie opracowanego standardu systemu budowy, w drugim etapie uczestnicy konkursu opracują koncepcję urbanistyczno-architektoniczną modelowego osiedla mieszkaniowego na wybranej przez BGK Nieruchomości działce. Osiedle realizowane będzie przez BGK Nieruchomości na terenie jednego z dużych miast w Polsce.

Celem organizatorów jest wypracowanie własnej technologii budowy domów prefabrykowanych - powiedział Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości. I dodał: w przypadku domów z prefabrykacji ważna jest cena, która jest skorelowana z transportem. Fabryka domów może być oddalona od miejsca budowy "maksymalnie 100 kilometrów". Więcej nie pojedziemy, bo ta cena w prefabrykacji będzie nieopłacalna. BGK Nieruchomości planuje więc, aby fabryki powstały w każdej części kraju.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie BGK Nieruchomości >>

BGK Nieruchomości odpowiada za komercyjny obszar programu Mieszkanie plus. Obecnie w budowie jest ok. 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni. Klucze do pierwszych lokali wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus wręczono już w Jarocinie i Białej Podlaskiej.  

Źródło: BGK Nieruchomości, MIR

10.08.2018 r.