Pierwszy nabór wniosków w ramach programu Mosty dla Regionów rusza już za tydzień - 16 sierpnia 2018 r. Rządową dotację samorządy będą mogły przeznaczyć na przygotowanie dokumentacji oraz opracowanie projektu budowlanego przeprawy. Dofinansowanie ma wynieść do 80 proc. wartości inwestycji.

Głównym celem rządowego programu Mosty dla regionów jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Na początek, po przeprowadzonych analizach, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zarekomendowało 21 inwestycji priorytetowych:

  • 5 przepraw na Wiśle,
  • 5 na Warcie,
  • 2 na Bugu,
  • 4 na Odrze,
  • po 1 przeprawie na Narwi, Sanie, Noteci, Pilicy i rzece Elbląg. 

"Wskazane przez nas mosty są, zdaniem rządu, szczególnie ważne dla poprawy spójności sieci dróg samorządowych. Niemniej jednak decyzja o realizacji inwestycji zależy od samorządowców" – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, który w resorcie pilotuje program mostowy. Jak czytamy na stronie Ministerstwa: "Rekomendacja nie oznacza, że samorząd musi zbudować most. Mosty powstaną tylko wtedy, gdy tak zdecyduje samorząd".

Program ma jednak charakter otwarty, tak więc wszystkie samorządy mogą zgłaszać własne propozycje lokalizacji przepraw, które będą potrzebne mieszkańcom i będą spełniały kryteria programu. Te samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury nawet do wysokości 80% wartości inwestycji. Nabór wniosków o dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dla mostów ruszył 16 sierpnia br. i potrwa do 29 marca 2019 roku. W kolejnym etapie dofinansowywana będzie budowa samych mostów.

Rządową dotację będzie można przeznaczyć na przygotowanie dokumentacji projektowej, czyli na:

  • opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych,
  • opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Program potrwa do 2025 r. Na jego realizację rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju >>

Źródło: MIR

09.08.2018 r.