Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, która powołuje spółkę Polskie Domy Drewniane. Założycielami i udziałowcami spółki będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących rozwoju energooszczędnego budownictwa drewnianego w Polsce. Nowelizacja ustawy zakłada utworzenie spółki akcyjnej Polskie Domy Drewniane (PDD). Podstawową działalnością PDD będzie "wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce, przy wykorzystaniu technologii energooszczędnej, budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi nieruchomościami, pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej działalności” mówiła wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Dodatkowo spółka będzie mogła wynajmować budynki lub mieszkania z możliwością sprzedaży, nabywać grunty, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów mieszkalnych, nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać produkty drzewne oraz prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą. Wiceminister podkreśliła ponadto, że grunty pod budownictwo drewniane będą przekazywały gminy.

Założycielami Polskich Domów Drewnianych będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. z łącznymi udziałami powyżej 50 %. Pierwotnie udziałowcem miały być również Lasy Państwowe, ale ostatecznie wycofano się z tego pomysłu. Spółki nie będzie można przekształcić, jednak za zgodą Rady Ministrów dopuszcza się jej podział lub połączenie z inną spółką. Ustawodawca założył możliwość emisji obligacji, a także dopuszczenie akcji do obrotu (z tym, że akcje imienne mogą być zbywane tylko na rzecz Skarbu Państwa). Zarząd PDD ma liczyć od 1 do 4 członków, zaś rada nadzorcza - co najmniej 3 członków lub 5 w przypadku spółki publicznej.  

Resort środowiska poinformował, że w latach 2018-2022 planowana jest budowa 11 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 950 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej. „To jest teoretycznie krótki okres, jednak ta technologia powoduje, że nie tylko jesteśmy nieograniczeni, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, ale budowanie jest również dużo szybsze, i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli mówić o pierwszych mieszkaniach energooszczędnych powstałych z udziałem tej spółki" – stwierdziła wiceminister.

W ustawie określono również maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będącego skutkiem finansowym wejścia w życie nowelizacji. Limit na 2018 r. wynosi 60 mln zł, na 2019 r. 500 mln zł, na lata 2020 i 2021 po 400 mln zł, zaś na kolejne dwa lata odpowiednio 300 mln zł i 100 mln zł.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.  

Źródło: Prezydent.pl

09.08.2018 r.