ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

I okładka - reklama Solbet

II okładka - reklama Painpol

TEMAT WYDANIA - BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

M. Burda, R. Krupa, P Kubica, P Sulik - Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 1 ... 2. 

cytuj: Burda Marcin, Krupa Rafał, Kubica Przemysław, Sulik Paweł. 2018. Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 1. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.06.01

Innowacja w służbie bezpieczeństwa pożarowego – Marc-Ok w EI120, kurtyny elastyczne ze znakiem CE ... 6

T. Domański, K. Kmiecik - Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych ... 7

Domański Tomasz, Kmiecik Kamil. 2018. Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.02

Zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych ... 9

B. Sędłak, P. Sulik - Zachowanie się drzwi stalowych w warunkach pożaru ... 10

Sędłak Bartłomiej, Sulik Paweł. 2018. Zachowanie się drzwi stalowych w warunkach pożaru. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.03

Reklama Mercor

A. Kolbrecki, K. Kaczorek-Chrobak, T Gwiżdż- Badania oraz ocena przechodzenia w proces ciągłego tlenia izolacji celulozowych i drewnopochodnych ... 14

Kolbrecki Andrzej, Kaczorek-Chrobak Katarzyna, Gwiżdż Tomasz. 2018. Badania oraz ocena przechodzenia w proces ciągłego tlenia izolacji celulozowych i drewnopochodnych. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.04

Swisspor: Thermoflat system (reklama)

K. Bagiński, Ł. Ostapiuk, P. Wróbel - Skuteczność systemów oddymiania w halach przemysłowych ... 18

Bagiński Krzysztof, Ostapiuk Łukasz, Wróbel Paweł. 2018. Skuteczność systemów oddymiania w halach przemysłowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.05

Mercor - systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, doświetlenia dachowe (reklama)

P. Głąbski, P. SulikBezpieczeństwo pożarowe wentylacyjnych szachtów murowanych i żelbetowych ... 20

Głąbski Piotr, Sulik Paweł. 2018. Bezpieczeństwo pożarowe wentylacyjnych szachtów murowanych i żelbetowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.06

K. ChmielewskiElektroniczne systemy detekcji gazów ... 23

Chmielewski Krzysztof. 2018. Elektroniczne systemy detekcji gazów. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.07

Innowacyjne systemy detekcji gazów ... 25

Konferencja Naukowo-Techniczna BUDOWNICTWO DREWNIANE – TRENDY I WYZWANIA ... 25

Jubileuszowa konferencja DNI BETONU 2018 ... 25

A. Kolbrecki, B. Papis - Klasyfikacja dachów zielonych dotycząca odporności na działanie ognia zewnętrznego ... 26

Kolbrecki Andrzej, Papis Bartłomiej K. 2018. Klasyfikacja dachów zielonych dotycząca odporności na działanie ognia zewnętrznego. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.08

Instytut Techniki Budowlanej ... 28

Knauf - System Fire Win - pasywna ochrona przeciwpożarowa (reklama)

B.Papis, P. Sulik - Badania dymotwórczości kabli i przewodów w warunkach pożaru ... 30

Papis Bartłomiej K., Sulik Paweł. 2018. Badania dymotwórczości kabli i przewodów w warunkach pożaru. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.09

Technokabel (reklama)

Tubądzin Industrio (reklama)

TEMAT WYDANIA – Budownictwo infrastrukturalne

A. Madaj, K. Mossor - Wpływ procesu sprężania na trwałość kablobetonowych konstrukcji sprężonych ... 34

Madaj Arkadiusz, Mossor Katarzyna. 2018. Wpływ procesu sprężania na trwałość kablobetonowych konstrukcji sprężonych. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.10

Kruszbet (reklama)

M. Węgrzynowski - Budowa ekologicznych przejść dla zwierząt WD-27 i WD-29 ... 38

Węgrzynowski Maciej. 2018. Budowa ekologicznych przejść dla zwierząt WD-27 i WD-29. Materiały Budowlane. 551 (7): 38-39. DOI: 10.15199/33.2018.07.11

ViaCon (reklama)

U. Tomczak - Zastosowanie ścian szczelinowych w kolejowych obiektach inżynieryjnych a poprawa bezpieczeństwa na przejazdach ... 40

B. Stryszyk-WieloszewskaKolejowy obiekt mostowy z prefabrykatów wielkogabarytowych ... 42

Stryszyk-Wieloszewska Bogumiła. 2018. Kolejowy obiekt mostowy z prefabrykatów wielkogabarytowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 42-43. DOI: 10.15199/33.2018.07.12

OptemArch (reklama)

W. Siekierski - Rury stalowe wypełnione betonem w mostowych ustrojach kratownicowych ... 44

Siekierski Wojciech. 2018. Rury stalowe wypełnione betonem w mostowych ustrojach kratownicowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 44-46. DOI: 10.15199/33.2018.07.13

Gonar systems international (reklama)

B. Rymsza, K. KaperczakPochylnia wewnątrzschodowa ... 48

Rymsza Barbara, Kaperczak Krzysztof. 2018. Pochylnia wewnątrzschodowa. Materiały Budowlane. 551 (7): 48. DOI: 10.15199/33.2018.07.14

M. Gołos - Zastosowanie kompozytów Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych w celu zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni ... 49

Gołos Michał. 2018. Zastosowanie kompozytów Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych w celu zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.15

Tensar (reklama)

K. Szymaniak - Innowacja zamknięta w nawierzchni ... 52

Szymaniak Krystyna. 2018. Innowacja zamknięta w nawierzchni. Materiały Budowlane. 551 (7): 52. DOI: 10.15199/33.2018.07.16

jrs (reklama)

M. Wutke - Zastosowanie metody georadarowej w celu lokalizacji zawilgocenia w konstrukcji nawierzchni jezdni ... 54

Małgorzata Wutke. 2018. Zastosowanie metody georadarowej w celu lokalizacji zawilgocenia w konstrukcji nawierzchni jezdni. Materiały Budowlane. 551 (7): 54-57. DOI: 10.15199/33.2018.17

jrs (reklama)

H. Witkowski, W. Jackiewicz-Rek, K. Chilmon - Ocena możliwości redukcji tlenków azotu przez beton fotokatalityczny ... 58

Witkowski Hubert, Jackiewicz-Rek Wioletta, Chilmon Karol. 2018. Ocena możliwości redukcji tlenków azotu przez beton fotokatalityczny. Materiały Budowlane. 551 (7): 58-60. DOI: 10.15199/33.2018.07.18

R. Cybulski, A. Piekarczuk - Kolejowe ekrany akustyczne – zasady doboru obciążeń aerodynamicznych ... 60

Cybulski Robert, Piekarczuk Artur. 2018. Kolejowe ekrany akustyczne – zasady doboru obciążeń aerodynamicznych. Materiały Budowlane. 551 (7): 60-62. DOI: 10.15199/33.2018.07.19

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

T. Chyła - BIM w projektowaniu prefabrykowanych hal przemysłowych ... 63

Chyła Tomasz. 2018. BIM w projektowaniu prefabrykowanych hal przemysłowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 63-65. DOI: 10.15199/33.2018.07.20

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

R. Jasiński - Naprężenia rysujące i niszczące ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK ... 66

Jasiński Radosław. 2018. Naprężenia rysujące i niszczące ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK. Materiały Budowlane. 551 (7): 66-67. DOI: 10.15199/33.2018.07.21

BIM W BUDOWNICTWIE

J. Boruc - Common Data Environment (CDE) – poszukiwanie środowiska współpracy dla BIM ... 68

Boruc Jacek. 2018. Common Data Environment (CDE) – poszukiwanie środowiska współpracy dla BIM. Materiały Budowlane. 551 (7): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.07.22

Sprawna komunikacja jest podstawą dobrego zarządzania ... 71

D. Kukla, A. Kozłowski - Zachowanie się prętów z pojedynczych kątowników połączonych z blachami węzłowymi „na widelec” ... 72

Kukla Damian, Kozłowski Aleksander. 2018. Zachowanie się prętów z pojedynczych kątowników połączonych z blachami węzłowymi „na widelec”. Materiały Budowlane. 551 (7): 72-75. DOI: 10.15199/33.2018.07.23

Canastol (reklama)

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka - Nieprawidłowości w uproszczonych kosztorysach dachów ... 76

Patoka Krzysztof. 2018. Nieprawidłowości w uproszczonych kosztorysach dachów. Materiały Budowlane. 551 (7): 76-78. DOI: 10.15199/33.2018.07.24

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w maju 2018 roku ... 79

Kowalska Małgorzata. 2018. Produkcja materiałów budowlanych w maju 2018 roku. Materiały Budowlane. 551 (7): 79-81. DOI: 10.15199/33.2018.07.25

J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano--montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2018 roku ... 82

Kobylarz Janusz. 2018. Sprzedaż produkcji budowlano--montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2018 roku. Materiały Budowlane. 551 (7): 82-83. DOI: 10.15199/33.2018.07.26

jrs (reklama)

Dwie dekady dynamicznego rozwoju sieci sprzedaży materiałów budowlanych ... 84

Zmiana cen materiałów budowlanych w maju 2018 roku ... 86

XXVIII Seminarium Mostowe ... 86

Velux świętował 20 lat produkcji w Polsce ... 87

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 88

KONFERENCJE

XV Konferencja „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” ... 89

Stowarzyszenie Producentów Betonów po raz kolejny popularyzuje prefabrykaty betonowe i ABK na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ... 90

Awanse naukowe w II kwartale 2018 roku ... 92

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 94

Prenumerata dla szkół średnich ... 96

Owczary (reklama)

Icopal (reklama)