26 lipca br. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018! Tradycyjnie już uczestnicy tej największej konferencji pożarowej w kraju dyskutować będą m.in. o bezpieczeństwie pożarowym konstrukcji, dachów i fasad, w tym obiektów zabytkowych, hal i magazynów czy obiektów użyteczności publicznej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Kongres Pożarnictwa to wydarzenie, które od 15 lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży. Jest miejscem spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa FIRE|EXPO 2018 i SECURITY|EXPO 2018 oraz bogaty program wystąpień merytorycznych, technicznych, przegląd nowości w ochronie przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeniach obiektów a także szereg pokazów i testów systemów.

Ścieżki tematyczne Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018 przygotowane zostały przez specjalistów z branżowych ośrodków naukowych i uczelni technicznych (CNBOP-PIB, SGSP, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka), stowarzyszeń i instytutów branżowych oraz ekspertów ochrony przeciwpożarowej. Będę one poruszały tematy z obszaru:

• TECHNOLOGIA BIM W POŻARNICTWIE,
• PRZEPISY I WYTYCZNE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• STRATEGIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Ilościowa analiza ryzyka pożarowego bazująca na multisymulacjach,
• WENTYLACJA POŻAROWA I ODDYMIANIA: Rozwiązania oddymiania klatek schodowych – świadomy wybór drogi projektowej,
• BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych z punktu widzenia architekta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
• BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE DACHÓW: Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Określanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców,
• BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE HAL I MAGAZYNÓW: Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka oraz Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego,
• MONITORING I SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU oraz SUG,
• WYMAGANIA, CERTYFIKACJA I DYREKTYWY CPR DLA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ ŚWIATŁOWODOWYCH W BUDOWNICTWIE: Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – Rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe,
• PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ: Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych,
• CERTYFIKACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, SYSTEMÓW WYKRYWANIA POŻARÓW ALARMÓW DOMOWYCH ORAZ GAŚNIC: DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym oraz Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich.

W programie zaplanowano m.in.:
• specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów,
• strefa praktyka – warsztaty techniczne przygotowane przez: POLON-ALFA (poprawne projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej), BOSCH (nowe technologie - Internet rzeczy, inteligentna analiza obrazu w służbie bezpieczeństwa, usługi zdalnej łączności, alarmowania i konserwacji), SGSP (Aamks - nowoczesne narzędzie komputerowe do ilościowej analizy ryzyka pożarowego),
• bierne i czynne systemy ochrony przeciwpożarowej,
• pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych i jednostek Straży Pożarnych,
• symulacje zdarzeń i ewakuacji, pokazy ratownictwa medycznego,
• wykłady eksperckie i techniczne, panele dyskusyjne,
• wystawa wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa. 

Szczegóły tegorocznej edycji Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018:

REJESTRACJA >>

PROGRAM KONGRESU >>

PARTNERZY KONGRESU >>

SYLWETKI EKSPERTÓW >>

WYSTAWA FIRE | SECURITY EXPO 2018 >>

KONSULTACJE Z RZECZOZNAWCAMI DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ >>  

Źródło: DND PROJECT

17.07.2018 r.