4 kwietnia 2018 r. spółka H+H Polska, będąca częścią Grupy H+H International A/S, sfinalizowała zakup 99,19% udziałów Grupy SILIKATY od Grupy Ożarów. Zawarcie umowy nastąpiło po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma będzie produkować i sprzedawać wyroby z betonu komórkowego oraz silikatowe.

Celem procesu połączenia H+H Polska Sp. z o.o. z Grupą SILIKATY Sp. z o.o. jest wzmocnienie pozycji rynkowej. Dzięki strategii duo-produktowej i wykorzystaniu potencjału obu Spółek w obszarach produkcji i sprzedaży betonu komórkowego oraz wyrobów silikatowych ma szanse stać się preferowanym dostawcą materiałów ściennych na rynku polskim. W wyniku połączenia został powołany nowy zarząd Grupy SILIKATY Sp. z o.o., który jest tożsamy z tym, jaki funkcjonuje w H+H Polska Sp. z o.o. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie na rynku funkcjonują dwa odrębne podmioty prawne: Grupa SILIKATY Sp. z o.o. oraz H+H Polska Sp. z o.o., tworzące Grupę H+H Polska. 

”Chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać naszych nowych współpracowników. Połączenie z Grupą SILIKATY pozwoli nam znacząco rozwinąć zakres działalności na rynku. Dzięki tej transakcji będziemy kontynuować umacnianie naszej pozycji, jako jednego z wiodących europejskich dostawców materiałów ściennych, aby w efekcie objąć pozycję lidera na rynkach, na których jesteśmy obecni”– powiedział Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska.

W skład Grupy H+H Polska wchodzi 13 zakładów: 6 produkujących autoklawizowany beton komórkowy należących do H+H Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Lidzbarku, Gorzkowicach, Puławach, Redzie i Żelisławicach oraz 7 produkujących wyroby wapienno-piaskowe należących do Grupy Silikaty Sp. z o.o. w Krukach k/Ostrołęki, Piszu, Jedlance, Leżajsku, Ludyni, Kluczach i Przysieczynie.

W celu zapewnienia sprawnej integracji firma H+H powołała specjalny zespół złożony z ekspertów obu organizacji, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłości biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klientów.

Źródło: Grupa H+H Polska

11.04.2018 r.