17-18 maja 2018 r. w Iławie odbędzie się kolejna edycja Kongresu Stolarki Polskiej. Tradycyjnie uczestnicy wydarzenia, przy wsparciu najlepszych ekspertów, debatować będzie nad aktualną sytuacją na rynku, możliwymi scenariuszami rozwoju branży stolarki budowlanej i związanymi z nimi wyzwaniami.

Celem każdej odsłony Kongresu Stolarki Polskiejorganizowanego przez Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD), jest omówienie najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed branżą stolarki budowlanej, a także wyznaczenie dalszych kierunków jej rozwoju. Kilkuset uczestników wydarzenia, przy wsparciu najlepszych ekspertów, debatować będzie nad aktualną sytuacją na rynku, możliwymi scenariuszami rozwoju branży i związanymi z nimi wyzwaniami, a także codziennością w życiu każdego przedsiębiorstwa – sprzedażą produktów. Kadra zarządzająca firm, biznesmeni, przedstawiciele działów handlowych i marketingu, profesorowie znanych uczelni, reprezentanci władz oraz dziennikarze spotkają 17-18 maja 2018 r. w Iławie, aby podjąć ważne decyzje, które – jak co roku – nie pozostaną bez wpływu na dalszy rozwój branży. Tematykę dwóch paneli dyskusyjnych opracowała, złożona z ekspertów i przedstawicieli branży, Rada Programowa IX Kongresu Stolarki Polskiej.

Program IX Kongresu Stolarki Polskiej
Pierwszy z paneli, zatytułowany „Trendy i rozwój nowoczesnego budownictwa”, rozpocznie się od przedstawienia aktualnych trendów i ich oddziaływania na obecny kształt rynku. W dalszej kolejności omawiane będą zaś m.in. nowoczesne rozwiązania stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwami i oczekiwania branży deweloperskiej wobec producentów w 2018 r. – Ważnym tematem będzie również termomodernizacja budynków i służące jej potencjalne zachęty finansowe. Biorący udział w panelu eksperci zaprezentują przegląd projektów w tym zakresie wprowadzonych w wybranych krajach europejskich oraz system wsparcia w Polsce – komentuje Janusz Komurkiewicz, Przewodniczący Rady Programowej tegorocznego Kongresu. Tematy te posłużą jako baza do dyskusji panelowej, do której zaproszeni zostaną przedstawiciele władz oraz stowarzyszeń branżowych. Po zakończeniu dyskusji nastąpi natomiast krótkie podsumowanie i przedstawienie wniosków do rezolucji kongresowej.

Drugi panel tematyczny – „Jak sprzedawać więcej i drożej? Biochemia sprzedawcy” – to część poświęcona marketingowi, przede wszystkim zaś zagadnieniom związanym ze sprzedażą. W poprzednich latach, podczas paneli marketingowych prowadzonych w ramach wydarzenia eksperci opowiadali, jak zbudować silną markę i jak ten proces prowadzić (VI Kongres), jak wygląda ścieżka zakupowa konsumentów, czy stacjonarny punkt dystrybucji jest lepszy od wirtualnego sklepu (VII Kongres), a także jak design wpływa na postrzeganie produktu i w jaki sposób go wykorzystać, by sprzedawać więcej i w wyższej cenie (VIII Kongres). W tym roku będzie mowa o tym, jak zwiększyć sprzedaż, wykorzystując naturalne predyspozycje swoich pracowników. Eksperci rozważą też, dlaczego handlowcy bywają mało skuteczni i podpowiedzą, jak ich rozwijać, żeby zostali mistrzami sprzedaży.

Kongres Stolarki Polskiej nie bez powodu nazywany jest najważniejszym wydarzeniem branżowym – innowacyjne pomysły, twórcze dyskusje i całoroczne działania podejmowane na podstawie podjętych podczas spotkania rezolucji to jego znaki rozpoznawcze. – Kongres jest doskonałym źródłem wiedzy na temat branży stolarki budowlanej, najlepszym miejscem do nawiązywania owocnych kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także poznania nowej perspektywy dotyczącej istotnych kwestii – podsumowuje Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD.

IX Kongres Stolarki Polskiej odbędzie się w dniach 17-18 maja, w Grand Hotel Tiffi w Iławie. Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Bieżące informacje na temat IX Kongresu Stolarki Polskiej można śledzić na stronie internetowej: kongres.poid.eu

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: kongres.poid.eu/rejestracja/

Źródło: POiD

 

23.03.2017 r.