ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

  • Materiały Budowlane 12/2018

    Tematem grudniowego wydania miesięcznika "Materiały Budowlane" są Materiały wykończeniowe. Polecamy również blok Budownictwo energooszczędne. Zapraszamy do PRENUMERATY "Materiałów Budowlanych"!
    Czytaj więcej +
  • 1

Przetargi na kolejne odcinki dróg ekspresowych

Przetargi te obejmują łącznie zaprojektowanie i budowę ponad 150 km dróg ekspresowych w ciągu tras S6 i S3 – wynika z komunikatu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Pierwszy z tych przetargów, ogłoszony 14 sierpnia br., obejmuje zaprojektowanie i budowę trzech odcinków S6 w województwie zachodniopomorskim – od Goleniowa do początku obwodnicy Nowogardu, od końca obwodnicy Nowogardu do końca obwodnicy miejscowości Płoty i od węzła Ustronie Morskie do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa. Łączna długość odcinków to 63,4 km. Tydzień później, czyli 21 sierpnia br. ogłoszono drugi przetarg na zaprojektowanie i budowę kolejnych trzech odcinków drogi ekspresowej S6 – od końca obwodnicy miejscowości Płoty do węzła Kiełpino długości 14,6 km, od węzła Kiełpino do węzła Kołobrzeg Zachód długości 24 km i od węzła Kołobrzeg Zachód do węzła Ustronie Morskie o długości 14,7 km. Łącznie więc w ciągu trasy S6 ma powstać ok. 117 km nowych dróg ekspresowych – od Goleniowa do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa. Obydwa postępowania przetargowe będą się składać z dwóch etapów. W pierwszym zamawiający będzie przyjmował wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w drugim zaprosi wykonawców, którzy spełnią warunki uczestnictwa w przetargu, do składania ofert cenowych. Kryteriami wyboru ofert ma być w 90% cena i po 5% termin realizacji i gwarancja (od 5 do 10 lat). Zadaniem zwycięzców przetargów będzie budowa dwóch jezdni z dwoma pasa ruchu w każdą stronę, a także m.in. węzłów drogowych, miejsc obsługi podróżnych i przejść dla zwierząt. Termin zaś zaprojektowania i realizacji tych inwestycji określono na 34-37 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).
Kolejne przetargi, ogłoszone 14 sierpnia br., dotyczą zaprojektowania i budowy dwóch odcinków nowej trasy S3 z Legnicy do Bolkowa o łącznej długości prawie 36 km. Pierwszy odcinek poprowadzi od węzła Legnica II do węzła Jawor II, a drugi od węzła Jawor II do węzła Bolków. W ramach obydwu inwestycji ma powstać dwujezdniowa droga spełniająca parametry trasy ekspresowej oraz m.in. cztery 4 węzły drogowe („Jawor”, „Jawor II”, „Paszowice” i „Bolków”), 25 obiektów inżynierskich (wiadukty i mosty), miejsca obsługi podróżnych i urządzenia ochrony środowiska. Podobnie jak w poprzednich przetargach, postępowanie będzie dwuetapowe, a termin realizacji określono na 30-33 miesięcy od daty podpisania umów (z wyłączeniem okresów zimowych). Podpisanie zaś umów zaplanowano w 2015 roku.
28.08.2014 r.

Dworzec Szczecin Główny czeka modernizacja

Przebudowa największej stacji kolejowej w województwie zachodniopomorskim to kolejny duży projekt realizowany przez Polskie Koleje Państwowe S.A. – podała w komunikacie kolej. Poza gruntowną przebudową budynku dworca, który ma stać się nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem, projekt przewiduje również remont pierwszego i czwartego peronu oraz budowę nowej kładki, łączącej stację z peronami i ulicą Owocową. Na kładkę zaś mają prowadzić schody ruchome bezpośrednio z budynku dworca. Cały zaś obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się. Łączny koszt inwestycji oszacowano na sto kilkadziesiąt milionów złotych. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycję zrealizuje wybrane w przetargu konsorcjum firm Winnicki sp. z o.o. i Maxto sp. z o.o., SKA. w systemie „Projektuj i Buduj”. Pierwsze prace na szczecińskim dworcu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie zaplanowano na koniec roku 2015.
Źródło: PKP S.A. / 08.08.2014 r. 

Podpisano umowy na kolejne inwestycje drogowe

Wkrótce front robót na polskich drogach powiększy się o trzy nowe inwestycje: budowę pierwszego odcinka S5, obwodnicy Nysy i kolejnego odcinka S8. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 1,3 mld zł.
Pierwszy odcinek drogi ekspresowej S5.Dolnośląski Oddział GDDKiA podpisał 31 lipca br. umowę na budowę prawie 15-kilometrowego fragmentu nowej trasy S5 z konsorcjum Budimex - Heilit+Woerner, które oszacowało koszt tej inwestycji na 576,2 mln zł brutto. W ramach inwestycji powstanie m.in. 11 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S5, w tym estakada nad linią kolejową i rzeką Barycz długości ok.740 m oraz 2 węzły drogowe „Żmigródek” i „Żmigród”. Ponadto, wykonawca zobowiązał się m.in. do budowy systemu odwodnienia korpusu drogowego oraz dróg wewnętrznych, obsługujących przylegle tereny i urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i ekologicznych, przepustów ekologicznych wraz z systemem ochronno–naprowadzającym itp.). Projekt będzie realizowany w systemie „Projektuj i Buduj”, a zakończenie inwestycji przewidziano za 30 miesięcy, licząc od daty od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Nowa droga ekspresowa S5 ma docelowo połączyć województwo dolnośląskie z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski Północnej.
Obwodnica Nysy. Na jej budowę Opolski Oddział podpisał 6 sierpnia br. umowę z konsorcjum firm „Mota Engil” Kraków i „Himmel & Papesch” Opole, które zaproponowało zrealizowanie tej inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj” za nieco ponad 307 mln zł. Obwodnica Nysy powstanie w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 i ma być gotowa za 32 miesiące od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Zgodnie z umową, zadaniem wykonawcy będzie zbudowanie dwujezdniowej trasy w ciągu DK 46 długości 7,4 km oraz jednojezdniowej liczącej 19,1 km w ciągu DK 41. Konsorcjum wzniesie też 14 obiektów mostowych, w tym m.in. 383-metrowy most na Nysie Kłodzkiej (ze 100-metrowym przęsłem nurtowym) oraz zbuduje 4 średnie ronda i węzeł drogowy typu WB, a także 10 zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych. Ponadto, do obowiązków wykonawcy będzie należała również aktualizacja dokumentacji projektowej i dostosowanie rozwiązań projektowych do aktualnych założeń technicznych oraz uzyskanie decyzji wojewody opolskiego, zezwalającej na realizację tej inwestycji.
Droga ekspresowa S8, odcinek Wiśniewo – Mężenin. W przetargu na budowę tego odcinka trasy S8 najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny złożyła włoska firma Astaldi, która zaproponowała, że zrealizuje tę inwestycję za 434,8 mln zł. Zgodnie z umową podpisaną 1 sierpnia br., wykonawca zbuduje ok. 15-kilometrowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S8 – od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina – wraz z niezbędną infrastrukturą. Jego zadaniem będzie również budowa dwóch węzłów drogowych: „Kołaki” w ciągu dróg powiatowych nr 1938B i 1984B oraz „Mężenin ” łączący pośrednio S8 z drogą wojewódzką nr 679 i powiatową nr 1973B. Roboty drogowe mają potrwać 22 miesiące licząc od daty podpisania umowy, przy czym do czasu realizacji nie wlicza się zimowych miesięcy. Jak podała GDDKiA, obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację dwóch pozostałych odcinków S8 na Podlasiu: od granicy województwa do obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa oraz od Mężenina do Jeżewa. Rozstrzygniecie tych przetargów planowane jest jeszcze w tym roku.
Źródło: GDDKiA / 08.08.2014 r.

Wkrótce ruszy jedna z największych inwestycji drogowych w Polsce

Jest nią odcinek drogi ekspresowej S7, zwany Trasą Nowohucką, okalający Kraków od wschodniej strony. Koszt inwestycji oszacowano na prawie 529 mln zł – poinformowała GDDKiA. Umowę na wybudowanie Trasy Nowohuckiej krakowski oddział GDDKiA podpisał 22 lipca br. z konsorcjum firm Strabag oraz Heilit+Woerner. Zgodnie z umową, przekazanie placu budowy nastąpi w sierpniu, a na przełomie sierpnia i września wykonawca ma rozpocząć prace związane z realizacją trasy. Zakończenie inwestycji zaplanowano za 27 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresów zimowych – od 15 grudnia do 15 marca). A okres gwarancji określono w umowie na 10 lat. W ramach inwestycji we wschodniej części Krakowa, w dzielnicach Podgórze i Nowa Huta, ma powstać dwujezdniowa droga ekspresowa długości 4,5 km wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, dwa dwupoziomowe węzły drogowe „Rybitwy” i „Igołomska” oraz 1,55 km nowej, dwujezdniowej drogi krajowej nr 79. Ponadto, umowa przewiduje budowę w ciągu drogi S7 licznych obiektów inżynierskich – m.in. wiaduktów, przepustów i murów oporowych, a także dwóch przepraw mostowych przez Wisłę. Po zakończeniu inwestycji dwujezdniowa obwodnica Krakowa będzie okalała miasto z trzech stron i liczyła prawie 35 km. Przejmie ona ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 79 i poprowadzi go nową trasą klasy S do autostrady A4 Katowice – Kraków – Rzeszów.
28.07.2014 r.

Nemex S.A. zbuduje fabrykę w Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jak poinformował zarząd Nemex S.A., spółka uzyskała zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” i planuje do końca 2016 roku zbudować fabrykę, w której będą produkowane prefabrykowane elementy dla budownictwa mieszkaniowego. Planowany koszt budowy nowego zakładu produkcyjnego to 152 mln zł, które spółka ma zainwestować do końca 2015 roku. W nowej fabryce od 2016 roku ma znaleźć zatrudnienie tysiąc pracowników. Spółka zobowiązała się, że zatrudnienie na tym poziomie utrzyma do końca 2021 roku.
04.07.2014 r.

W Brzegu powstanie hotel Best Western

Jest to najnowsza inwestycja sieci hotelowej Best Western w Polsce. Nowy hotel zostanie zbudowany przy ul. Wrocławskiej – w historycznym centrum miasta, w pobliżu amfiteatru, Starego Miasta, Zamku Piastów Śląskich i katedry Św. Jadwigi. W obiekcie zaprojektowano 60 pokoi o podwyższonym standardzie Best Western Plus. Będą też cztery sale konferencyjne, restauracja, lobby bar oraz centrum fitness. Hotel pod marką Best Western w Brzegu ma zostać otwarty w kwietniu 2015 roku – czytamy na stronie propertynews.pl.
11.06.2014 r.

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.