ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Poprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

Obecne przepisy budowlane nie zapewniają osobom z niepełnosprawnością pełnego bezpieczeństwa na wypadek pożaru. W artykule przedstawiono przykłady rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo tych osób oraz sposoby ewakuacji za pomocą środków technicznych. Poruszono również tematykę dostępu do informacji o drogach ewakuacji, która powinna uwzględniać ograniczenia sensoryczne osób niewidomych i głuchych. Z powodu zaburzeń percepcji osoby temają obniżoną możliwość oceny zagrożenia, dlatego też narażone są na większe ryzyko obrażeń i śmierci. Pozyskanie informacji o zagrożeniu, a następnie możliwość szybkiej ewakuacji z budynku jest problemem, który nie ma jeszcze szczegółowych rozwiązań. Artykuł ma wskazać kierunki poprawy tej sytuacji, od rozwiązań prawnych po szczegółowe propozycje informacji w postaci piktogramów dotykowych i informacji akustycznych.

Słowa kluczowe: ewakuacja osób z niepełnosprawnością, piktogramy dotykowe, projektowanie uniwersalne.

* * *

Improving the safety of people with disabilities during the evacuation of public buildings

The current building regulations do not provide people with disabilities complete safety in case of fire. In this article will present examples of solutions to increase the safety of these people and how to escape with the help of technical means. Will address the subject of access to information on escape routes, which should take into account the sensory limitations of the blind and deaf. Due to the deterioration in the perception, that people have reduced ability of a risk assessment, therefore, they face a greater risk of injury and death. Obtaining information about the threat, then the possibility of a rapid evacuation fromthe building is a problemthat does not yet have detailed solutions. The article has pointed towards improving the situation of legal solutions to detailed proposals in the form of information of touch pictograms and acoustic information.

Keywords: evacuation of people with disabilities, tactile pictograms, universal design.

Materiały Budowlane 10/2014, s. 29-31

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.