ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

  • Materiały Budowlane 11/2018

    Tematem listopadowego wydania miesięcznika "Materiały Budowlane" jest Prefabrykacja w budownictwie. Polecamy również nowy blok Bezpieczeństwo w budownictwie. Zapraszamy do PRENUMERATY "Materiałów Budowlanych"!
    Czytaj więcej +
  • 1

SIPUR aktywnie promuje izolacje poliuretanowe

W ostatnim kwartale ubiegłego roku odbyło się wiele wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele SIPUR aktywnie promując izolacje poliuretanowe. Rozstrzygnięto również konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą wykorzystania poliuretanu w budownictwie.

IV Forum ETICS, 5 października 2017 r., Warszawa
Przedstawiciel "SIPUR" uczestniczył w najważniejszym w tym roku wydarzeniu europejskiej branży ociepleń jakim było niewątpliwie IV Forum ETICS. Organizatorem spotkania ponad 270 profesjonalistów związanych z ociepleniami budynków z 25 krajów było European Association for ETICS EAE, a gospodarzem Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń SSO. Prezenterami byli nie tylko eksperci europejscy, ale także profesjonaliści z Chin i Japonii. Warszawskie spotkanie było okazją do zaprezentowania silnej pozycji polskich producentów związanych z branżą dociepleniową. 

II Konferencja "Budownictwo zrównoważone", 5-6 października 2017 r., Bydgoszcz
Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów "Budownictwo zrównoważone". Organizatorami było Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Spotkania w Bydgoszczy odbyło się w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP. Uczestniczyli w nim przede wszystkim przyszli profesjonaliści budowlani wywodzący się ze środowiska akademickiego. Młodzi członkowie PZITB przygotowali szereg ciekawych wystąpień i referatów. W trakcie konferencji dokonano wymiany poglądów na temat obecnych i przyszłych praktyk w zakresie projektowania, wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych.  Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia badawcze, realizacyjne i eksploatacyjne związane ze stosowanymi obecnie rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi w budownictwie ogólnym, niskoenergetycznym, ekologicznym i komunikacyjnym.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Poliuretany 2017 – Materiały przyjazne dla człowieka i środowiska”, 8-11 października 2017 r., Ustroń
Przedstawiciele branży uczestniczą regularnie w konferencjach naukowo-technicznych pod roboczym tytułem POLIURETANY, które od pewnego czasu organizuje Politechnika Krakowska oraz firma Farmpur z Bydgoszczy. Tegoroczne spotkanie odbyło się w hotelu „Muflon” w Ustroniu.  Podczas konferencji wygłoszono szereg ciekawych referatów i przeprowadzono sesję plakatową. Głównymi tematami były aktualne trendy w formulacji i aplikacji pianek sztywnych, poliuretany o specyficznych właściwościach oraz ich modyfikacja nano, mikro i biokomponentami, a także synteza, właściwości, aplikacje i recykling tworzyw poliuretanowych. W ramach otwartej dyskusji rozmawiano m.in. na temat przyszłości i najważniejszych wyzwań stojących przez szeroko rozumianą branżą poliuretanową.  

III Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych "4INSULATION", 11-12 października 2017 r., Kraków
Od pierwszej edycji specjalistycznych targów dedykowanych izolacjom przemysłowym „4Insulation” „SIPUR” jest jednym z patronów i uczestników. Organizatorami tej specjalistycznej imprezy są Targi w Krakowie, Sp. z o.o. Osoby, które odwiedziły stoisko naszego Związku zwróciły szczególnie uwagę na efektywność izolacji z poliuretanu oferowanych przez firmy członkowskie.  W tym samym terminie odbyły się także II Targi Efektywności Energetycznej, VII Mistrzostwa Polski Monterów Izolacji Przemysłowych oraz Międzynarodowe Tragi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT.

XVIII Krajowy Zjazd Młodej Kadry PZITB, 13-15 października 2017 r., Poznań
Jednym ze sponsorów kolejnej edycji Zjazdu Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa był "SIPUR". Miejscem tegorocznego spotkania obecnych i przyszłych profesjonalistów zrzeszonych w PZITB była Politechnika Poznańska. Uczestnicy zjazdu mogli wysłuchać szeregu ciekawych wykładów i prezentacji, wziąć udział w szkoleniu praktycznym, obejrzeć produkcję prefabrykatów oraz odwiedzić budowę Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dot. wykorzystania poliuretanu w budownictwie, 31 października 2017 r., Politechnika Poznańska

Komisja w składzie:

  • prof. dr hab. Józef Jasiczak, Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej;
  • dr hab. inż., prof. PP Tomasz Błaszczyński, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska;
  • dr inż. Barbara Ksit, Przewodnicząca koła nr4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej, Z-ca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,

postanowiła nagrodzić autorów czterech prac magisterskich i inżynierskich (projekty i prace badawcze). Artykuły prezentujące nagrodzone prace będą publikowane w najbliższych wydaniach miesięcznika "Materiały Budowlane".

IX Konferencja Dla Budownictwa, 6-7 listopada 2017 r., Warszawa
Organizatorem Konferencji dla Budownictwa jest Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. Ostatnia edycja miała miejsce w Warszawie i wziął w niej udział przedstawiciel "SIPUR". Uczestnicy konferencji mają możliwość zapoznania się nie tylko ze specjalistyczną wiedzę dostarczaną przez ekspertów budowlanych, ale także z problemami makroekonomicznymi, społecznymi i globalnymi.  Okazją do tego są prezentacje i panele dyskusyjne w których biorą udział wybitni krajowi naukowcy i praktycy. W dwudniowym spotkaniu w Warszawie wzięli udział m.in.: prof. Witold Orłowski, prof. Elżbieta Mączyńska, dr Jakub Borowski, dr Bogdan Wyżnikiewicz, Kazimierz Karejczyk, prof. Jacek Męcina, dr Andrzej Bratkowski, prof. Józef Czapliński, prof. Radosław Markowski, dr Marek Prawda, Józef Sobota. 

4 Konferencja IZOLACJE 2017, 16-17 listopada 2017 r., Katowice
Tegoroczna edycja Konferencji Izolacje pt. „Modernizacja starego budownictwa w Polsce” była poświęcona stanowi i wyzwaniom stojącym przed istniejącymi zasobami budowlanymi. Wzięło w niej udział ponad dwustu trzydziestu specjalistów - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli związków branżowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów badawczych. Jednym z patronów merytorycznych był Związek "SIPUR", którego przedstawiciel wziął udział w tym tradycyjnym spotkaniu profesjonalistów branży budowlanej. Patronat honorowy nad dwudniową konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Organizatorami była Grupa Medium Sp. z o.o. Sp. K., wydawca miesięcznika Izolacje oraz portal www.izolacje.com.pl, a także Fundacja Edukacji i Rozwoju Ustawicznego Feru. 

II Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej, 1 grudnia 2017 r., Warszawa
Ruch „Więcej Niż Energia” zorganizował II Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej, w którym uczestniczył przedstawiciel Związku „SIPUR”. WNE to społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne które uważają, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE). WNE apeluje o traktowanie poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych jako priorytetu dla krajowych programów inwestycyjnych i pomocowych. Tematem przewodnim spotkania na Politechnice Warszawskiej była efektywność energetyczna, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w kontekście jakości powietrza i ubóstwa energetycznego. Wśród prelegentów i dyskutantów byli m.in. przedstawiciele administracji państwowej, francuskiej Agenci ds. mieszkalnictwa, samorządów, organizacji pozarządowych (m.in. Inicjatywy Efektywna Polska, którą wspiera "SIPUR", WiseEuropa, Habitat for Humanity), wyższych uczelni oraz start-up’ów i inkubatorów technologicznych).

V Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej, 5 grudnia 2017 r., Warszawa

Wydawnictwo EPS Media (m.in. wydawca czasopisma „Chemia i Biznes”) było organizatorem kolejnej edycji Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. W spotkaniu branżowym uczestniczyło około. osiemdziesięciu osób związanych zawodowo z szeroko pojętym sektorem chemii budowlanej oraz budownictwa. Byli to przede wszystkim właściciele i managerowie marketingu, sprzedaży, zakupów, R&D w firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych, a także przedstawiciele świata nauki. Wygłoszono dziesięć prezentacji związanych z rynkiem, legislacją oraz wyrobami i technologiami stosowanymi w chemii budowlanej. Przeprowadzono także profesjonalne warsztaty praktyczne i ciekawą debatę branżową. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Związku „SIPUR”.

Spotkanie świąteczno-noworoczne środowiska budowlanego, 7 grudnia 2017 r., Warszawa
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości do której należy Związek "SIPUR" zorganizowała w Domu Technika w Warszawie tradycyjne spotkanie branży budowlanej. Było ono związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. W imprezie podsumowującej kolejny rok wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk budowlanych. Wśród zaproszonych gości była m.in. Anita Oleksiak, która pełni obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nowi członkowie "SIPUR"
Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 15 listopada 2017 r. w Brzegu Dolnym, członkowie "SIPUR" podjęli decyzję o przyjęciu do Związku STI Chemsampler Sp. z o.o. Sp. K. Firmy powstała w 2016 r. w wyniku przekształcenia firmy Chemsampler Sp. z o.o. STI Chemsampler specjalizuje się przede wszystkim w natrysku piany poliuretanowej i polimoczników. 

Prezentacje dla przyszłych profesjonalistów branży budowlanej
W czwartym kwartale 2017 r. „SIPUR” kontynuował cykl prezentacji dla studentów wyższych uczelni. Przedstawiciele Związku spotykali się z przyszłymi profesjonalistami budowlanymi na Politechnice Poznańskiej, Krakowskiej oraz Gdańskiej. Podczas prezentacji zatytułowanych „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ” omówiono wytwarzanie, budowę, rodzaje i parametry wyrobów z poliuretanu przeznaczonych do izolacji cieplnej w budownictwie. 


Maciej Kubanek, Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

05.01.2017 r.

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.