ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

  • Materiały Budowlane 11/2018

    Tematem listopadowego wydania miesięcznika "Materiały Budowlane" jest Prefabrykacja w budownictwie. Polecamy również nowy blok Bezpieczeństwo w budownictwie. Zapraszamy do PRENUMERATY "Materiałów Budowlanych"!
    Czytaj więcej +
  • 1

Konferencja DAFA - Projektowanie i realizacja dachu w kontekście PPOŻ

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, zaprasza na VIII Konferencję naukowo-techniczną „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”. Wydarzenie odbędzie się 31 stycznia 2018 r. w Poznaniu, w ramach targów BUDMA 2018.

Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawiane są budynkom. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową ma kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku. Mając na uwadze ciągłe aktualizowanie przepisów w tej materii, konieczna jest wymiana poglądów i dyskusja na temat różnych rozwiązań obejmująca doświadczenia uczestników procesu budowlanego. Wielość źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów PPOŻ jest bardzo szerokie.

Wobec tego Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, zaprasza na VIII Konferencję naukowo-techniczną: „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego” - w dniu 31 stycznia 2018 r. w Poznaniu, odbywającą w ramach targów BUDMA 2018

Konferencja DAFY ma na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich. Referaty, wygłoszone przez uznanych specjalistów i rzeczoznawców ppoż. omówią:

Wytyczne Stowarzyszenia DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case - study na bazie rysunków). / mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; Członek: SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania; Stowarzyszenia Polska Wentylacja; grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki; OSPZPiSR. Autor wielu artykułów w prasie branżowej;

Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów – znaczenie formalne i praktyczne. / mgr inż. Maria Dreger - Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO;

Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. / mgr inż. Monika Hyjek - projektant, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego;

Wymagania i podejście ubezpieczycieli. / mgr inż. Robert Kuczkowski - koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Specjalista w zakresie oceny ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych obiektach

Program konferencji przygotowano w oparciu o najnowszą publikację Stowarzyszenia DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

Szczegółowy program konferencji:
12:45 – 13:00  | Rejestracja uczestników. 
13:00 – 13:05  | Piotr Olgierd Korycki Otwarcie Konferencji. 
13:05 – 13:10  | Witold Okoński, Katarzyna Wiktorska Prezentacja Stowarzyszenia DAFA. 
13:10 – 13:35  | Krzysztof Bagiński Wytyczne DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case - study na bazie rysunków). 
13:35 – 14:00  | Maria Dreger Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów – znaczenie formalne i praktyczne. 
14:00 – 14:20  | Przerwa kawowa. 
14:20 – 14:45  | Monika Hyjek Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. 
14:45 – 15:10  | Robert Kuczkowski Wymagania i podejście ubezpieczycieli. 
15:10 – 15:30  | Panel dyskusyjny. 

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom, inspektorom ochrony przeciwpożarowej, jak również innym osobom zajmującym się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie rejestracji na: www.dafa.com.pl – ilość miejsc ograniczona.

Źródło: DAFA

06.12.2017 r.

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.