ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Klimat akustyczny na rusztowaniach

dr inż. Marek Jabłoński, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Jacek Szer, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Iwona Szer, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.09

Artykuł dotyczy badań środowiskowych, wykonanych na rusztowaniach fasadowych, koncentrujących się przede wszystkim na pomiarach poziomu dźwięku. Hałas, oddziałując na pracowników budowlanych, pracujących na rusztowaniach, może zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadku. Parametrami, które służą do oceny szkodliwości hałasu, są wartość równoważ- nego poziomu dźwięku oraz szczytowy poziom dźwięku. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku oraz szczytowego poziomu dźwięku, wykonanych na czterech rusztowaniach zlokalizowanych w pobliżu ulicy, trzech rusztowaniach usytuowanych w dużej odległości od ulicy oraz na rusztowaniu, na którym pracownicy byli narażeni na typowy hałas spotykany na budowie i jednocześnie na hałas kolejowy. Przeprowadzane analizy potwierdziły jakościowo oczekiwane zależności oraz umożliwiły ilościowe oszacowanie wpływu hałasu komunikacyjnego na podwyższenie poziomu hałasu, na jaki narażeni są pracownicy budowlani pracujący na rusztowaniu. Hałasten występuje nieprzerwanie przez cały dzień i może powodować szybsze zmęczenie, a tym samym zwiększyć ryzyko wypadków w hałaśliwym środowisku pracy.

Słowa kluczowe: badania środowiskowe, hałas, rusztowania.

* * *

Acoustic climate on scaffolding

The article presents the results of environmental tests performed on scaffolding that were focused mainly on the sound level. Noise that affects construction workers on scaffolding may increase the risk of accidents. The parameters on which we base our analysis are the value of equivalent sound levels and peak sound levels on scaffolding. We present the results of measurements for the four scaffolds located near the street, three scaffolds located far away from the street and the scaffolding on which the workers were exposed to the typical noises encountered on a site, coupled by rail noise. The analyses carried out confirmed the qualitatively expected dependencies but also allowed the quantification of the impact of traffic noise on the increase of the noise level to which the construction workers working on the scaffolding are exposed. The noise occurs continuously throughout the day and can cause fatigue faster, thereby increasing the risk of accidents in a noisy work environment.

Keywords: environmental studies, noise, scaffolding.

Literatura
[1] Bellamy Linda. J. 2015. „Exploring the relationship between major hazard, fatal and non-fatal accidentsthrough outcomes and causes”. Safety Science (71): 93 – 103.
[2] Błazik-Borowa Ewa, Jacek Szer. 2015. „The analysis of the stages of scaffolding „life” with regard to the decrease in the hazard at building works”. Archives of Civil and Mechanical Engineering (15): 516 – 524.
[3] Błazik-Borowa Ewa i inni. 2015. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Lublin. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
[4] Hoła Bożena. 2016. Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[5] Pieńko Michał, Ewa Błazik-Borowa. 2013. „Numerical analysis of load-bearing capacity of modularscaffolding nodes”. Engineering Structures(48): 1 – 9.
[6] RozporządzenieMinistra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. (Dz.U. z 2005 r., nr 157, poz. 1318).
[7] Szer Jacek, Ewa Błazik-Borowa. 2014. „Bezpieczeństwo użytkowników w trakcie budowy i użytkowania rusztowań”. Materiały Budowlane (10): 190 – 192.
[8] Wang Feng, Yukio Tamura, Akihito Yoshida. 2014. „Interference effects of a neighboring building on wind loads on scaffolding”. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics (125): 1 – 12.
[9] Whitaker Sean M., Road J. Graves, Malcolm James, Paul McCann. 2003. „Safety with access scaffolds: development of a prototype decision aid based on accident analysis”. Journal of Safety Research (34): 249 – 261.

Otrzymano: 02.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 32-34 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.