ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 5/2018

    Tematem majowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są Hydroizolacje i osuszanie obiektów oraz Ochrona, naprawa i wzmacnianie konstrukcji. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, Instytut Techniki Budowlanej; Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie; Grupa Robocza ds. Standaryzacji i Certyfikacji
mgr inż. Małgorzata Głowacz, Instytut Techniki Budowlanej; Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie; Grupa Robocza ds. Standaryzacji i Certyfikacji

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.55

W marcu 2017 r. rozpoczęto realizację projektu nr WND- -POWR. 02.12.00-00-0006/ 16-01 pt. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP) jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Partnerami w projekcie są: Związek Zawodowy Budowlani (Lider); Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (Partner); Polska Izba Inżynierów Budownictwa (Partner); Instytut Techniki Budowlanej (Partner). Projekt wpisuje się w obowiązujący w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji wprowadzony ustawą z 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 64) zwaną dalej ZSK [6].

Literatura
[1] Budowlani – Ogólnopolski Magazyn Społeczno-Zawodowy. 2017. 112 (5).
[2] Głowacz Małgorzata. 2016. „Wzrost wymagań dotyczących kompetencji kapitału ludzkiego w sektorze budownictwa w UE i w Polsce”. Materiały Budowlane 522 (2): 30 – 31. DOI: 10.15199/33.2016.02.09.
[3] https://www.kwalifikacje.gov.pl/download/slownik_zsk.pdf [dostęp 20.07.2017 r.].
[4] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów – Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy (COM (2014) 446 final z 2.7.2014.
[5] strona internetowa Sektorowa Rada ds. KompetencjiwBudownictwie http://srkbud.zzbudowlani.pl/.
[6] Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 64).

Otrzymano: 04.07.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 194-196 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.