ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 5/2018

    Tematem majowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są Hydroizolacje i osuszanie obiektów oraz Ochrona, naprawa i wzmacnianie konstrukcji. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Możliwości obliczeniowe izolacyjności akustycznej stropów

dr inż. Leszek Dulak, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.45

W artykule przedstawiono porównanie wartości wskaźników dźwiękoizolacyjnych obliczonych oraz wyznaczonych w badaniach laboratoryjnych stropów. Potwierdza ono, że najwłaściwszym sposobem przyjmowania tych wartości podczas projektowania jest używanie wartości wskaźników wyznaczonych na drodze pomiarowej. W przypadku braku takich wyników, kiedy musimy polegać na obliczeniach teoretycznych, artykuł może okazać się pomocny w doborze odpowiednich wzorów obliczeniowych w zależności od rodzaju analizowanego stropu.

Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna właściwa, poziom uderzeniowy znormalizowany, stropy.

* * *

Acoustic insulation capabilities of floors

The article presents a comparison of the values of sound insulation indexes calculated and determined in laboratory tests of floors. It confirms that the most appropriate way to determine these valuesislaboratory testing. In the absence ofsuch results when we need to rely on theoretical calculations, the article may be helpful in selecting the proper calculation formulas depending on the type of the analysed floors.

Keywords: sound insulation, impact sound insulation, floors.

Literatura
[1] PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
[2] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[3] PN-EN 12354-1:2002Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami.
[4] PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych mię- dzy pomieszczeniami.
[5] PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 1: Belki.
[6] PN-EN ISO 717-1:2013 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
[8] Szudrowicz Barbara, Paweł Tomczyk. 2015. Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 448/2015. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[9] Ustawa z 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. nr 49, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Otrzymano: 03.07.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 154-156 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.