ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz – PN-B-02151-4:2015-06

dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Autor do korespondencji e-mail: a Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.43

Procesl egislacyjny aktualizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6] powoli zmierza ku końcowi, o czym świadczy lektura stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji [7]. Obecnie projekt rozporządzenia jest już na etapie notyfikacji. W ramach konsultacji publicznych wiele instytucji i ekspertów zgłosiło potrzebę wpisania do treści rozporządzenia niedawno uchwalonej PN-B-02151-4:2015-06 [4], która m.in. odnosi się do wymagań zapisanych w § 323 wymienionego rozporządzenia dotyczących ochrony pomieszczeń przed hałasem pogłosowym. (...)

Literatura
[1] Ahlstrom Vicki. 2016. Human Factors Design Standard (DOT/FAA/HF-STD-001B). Atlantic City International Airport, NJ: Federal Aviation Administration William J. Hughes Technical Center, strona 527, rys. 5.12.3.2.1.
[2] Kłosak Andrzej K. 2016. „Praktyczne aspekty stosowania PN-B-02151-4:2015 w projektowaniu pomieszczeń do komunikacji słownej”. Materiały Budowlane 528 (8): 37 – 40. DOI 10.15199/33.2016.08.10.
[3] Mikulski Witold, Jan Radosz, Jerzy Kozłowski. 2017. „Pomiary hałasu oraz pomiary właściwo- ści akustycznych wybranych pomieszczeń w szkole podstawowej nr 340 w Warszawie”. CIOP.
[4] PN-B-02151-4: 2015-06Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
[5] PN-87/B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z póź- niejszymi zmianami.
[7] www. legislacja. rcl. gov. pl/projekt/12285403 „Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (dostęp 2.08.2017 r.).

Otrzymano: 04.07.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 143-146 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.