ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Powtarzalność wyników badań in situ izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej

dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
mgr Łukasz Nowotny, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.42

Dotychczas przeprowadzono obszerne badania powtarzalności i odtwarzalności wyników badań laboratoryjnych wg norm PN-EN ISO 140. Badania uwzględniały wpływ położenia mikrofonu lub źródła dźwięku. Natomiast badania przeprowadzane w terenie dotyczyły wpływu parametrów geometrycznych (wymiary, kształt przegrody), jej umiejscowienia oraz parametrów technicznych. W artykule przedstawiono analizę powtarzalności wyników badań izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej w jednym z budynków warszawskich z wykorzystaniem naturalnego hałasu emitowanego przez ruch uliczny. Tematyka artykułu może być także interesująca w kontekście oceny akustycznej budynków mieszkalnych podczas wybiórczych pomiarów izolacyjności akustycznej.

Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna, niepewność pomiaru, powtarzalność, fasady.

* * *

The reproducibility of the façade sound insulation in situ test results

Till today there were lot of extensive reproduction of reproducibility testsresults, but they were focused on a laboratory study based on PN-EN ISO 140. Researchesincluded the location of the microphone or the location of sound sources. Field researches included the geometric parameters (like dimension, shape of the galaxy), the location of test sample or its technical parameters. In the following article, the analysis of the reproducibility of the sound insulation performance of the façade in builing in Warsaw with using a natural noise emitted by traffic is presented. The main topic of the article may also be interesting in the context of acoustic evaluation of residential buildings during selective acoustic insulation measurements.

Keywords: sound insulation, measurement uncertainty, reproducibility, façades.

Literatura
[1] Iżewska Anna. 2010. „Niepewność pomiarów izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik 2 (154): 23 – 30.
[2] ISO/IEC GUIDE 98-3:2008 Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement.
[3] PN-EN ISO 12999-1:2014-08E Akustyka – Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej – Część 1: Izolacyjność akustyczna.
[4] PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka – Pomiarizolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów.
[5] PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz.

Otrzymano: 29.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 140-141 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.