ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 5/2018

    Tematem majowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są Hydroizolacje i osuszanie obiektów oraz Ochrona, naprawa i wzmacnianie konstrukcji. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Aktualizacja polskich norm dotyczących akustyki

dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.40

W ostatnich kilku latach na polskim rynku budowlanym pojawiło się kilka istotnych nowych norm dotyczących akustyki architektonicznej oraz uaktualnień norm już istniejących. Jednocześnie na ukończeniu są prace nad nowelizacją Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w którym niektóre nowe normy zostaną powołane jako obligatoryjne.

Literatura
[1] Jarocki Grzegorz. 2017. „Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych w budownictwie wielorodzinnym – porównanie wymagań normy PN-B-02151-3 z 1999 i 2015 r.” Praca Inżynierska – promotor: dr inż.
arch. A. K. Kłosak, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 3.2017 r. 
[2] KłosakAndrzej. 2016. „Praktyczne aspekty stosowania PN-B-02151-4:2015 w projektowaniu pomieszczeń do komunikacji słownej”. Materiały Budowlane 528 (8): 37 – 40. DOI: 10.15199/33.2016.08.10.
[3] Nowicka Elżbieta, Barbara Szudrowicz. 2016. „Wymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym przyjęte w PN-B-02151-3:2015-10”. Materiały Budowlane 528 (8) 43 – 46. DOI: 10.15199/33.2016.08.11.
[4] Nowicka Elżbieta, Barbara Szudrowicz. 2016. „Wymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem wewnętrznym bytowym przyjęte w normie PN-B-02151-3: 2015-10”. Materiały Budowlane 528 (8): 50 – 53. DOI: 10.15199/33.2016.08.12.
[5] Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz.U. nr 18, poz. 170).
[6] PN-B-02151-2:1987Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
[7] PN-B-02151-3:1999Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
[8] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[9] PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
[10] PN-EN ISO 16283-1:2014-05Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
[11] PN-EN ISO 16283-2:2016-02Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
[12] PN-EN ISO 16283-3:2016-04 Akustyka – Pomiar terenowy izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej.
[13] PN-EN ISO 140-4 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
[14] PN-EN ISO 140-5 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów.
[15] PN-EN ISO 140-7Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.
[16] PN-EN ISO 140-14 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych – Część 14: Wytyczne dla specyficznych sytuacji w warunkach terenowych.
[17] Szudrowicz Barbara, Elżbieta Nowicka, Anna Iżewska, Marianna Mirowska. 2013. „Przygotowywanie zmiany norm dotyczących akustyki budowlanej”. Materiały Budowlane 492 (8): 2 – 9.
[18] Szudrowicz Barbara, Elżbieta Nowicka. 2015. „Nowa norma PN-B-02151-4:2015-06, część 4. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”. Materiały Budowlane 516 (8): 2 – 4.

Otrzymano: 19.07.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 130-134 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.