ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Stosowanie wielokryterialnego podejścia wspomagającego wybór funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego

dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PKPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Grzegorz Śladowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej 

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.39

W artykule przedstawiono analizę zastosowania podejścia wielokryterialnego w procesach decyzyjnych dotyczących wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego. W praktyce analizę wielokryterialną stosuje się jako narzędzie wspomagające wstępną selekcję funkcji użytkowych w adaptacji budynku zabytkowego, jednak metody analizy wielokryterialnej są bardzo uproszczone i nie uwzględniają wielu ważnych czynników. Z przeprowadzonych badań sondażowych oraz studiów literaturowych wynika, że potrzebne jest opracowanie kompleksowego podejścia do analizy wielokryterialnej wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego, które będzie mogło być stosowane już na etapie wstępnego studium wykonalności adaptacji budynku zabytkowego.

Słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, funkcja użytkowa, budynek zabytkowy.

* * *

Application of a multicriteria approach supporting the selection of a form of use in the adaptation of a historical building

In this paper is establishing whether multi-criteria analysis is being used in practice in decision-making processes regarding the selection of a form of use in the adaptation of a historical building. In practice, multi-criteria analysis is being used as a tool that supports the initial selection of forms of use in the adaptation of a historical building, however, the methods of multi-criteria analysis that are being used are greatly simplified and do not take into account important criteria. The results of the surveys that were performed indicate that there is a need to develop a comprehensive approach to the multi-criteria analysis of forms of use in the adaptation of a historical building, which could be used already at the stage of the initial feasibility study of an adaptation of a historical building.

Keywords: multi-criteria analysis, form of use, historical building.

Literatura
[1] Babbie Earl. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Naukowe.
[2] Blalock Hubert Morse. 1977. Statystyka dla socjologów. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Naukowe.
[3] Bogucki Dariusz. Studium Wykonalności – Poradnik. Wrocław. PRESSCOM Sp. z o.o.
[4] Borusiewicz Władysław. 1971. Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Warszawa. Wydawnictwo Arkady.
[5] Churchill Gilber. A. 2002. Badania marketingowe. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Naukowe.
[6] European Commission. 2014. Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020. Bruksela.
[7] Ferretti Valentina, Marta Bottero, Giulio Mondini. 2014. „Decision making and cultural heritage: An application of the Multi-Attribute Value Theory for the reuse of historical buildings”. Journal of Cultural Heritage 15 (6): 644 – 655. DOI: 10.1016/j.culher.2013.12.007.
[8] Fuentes José María. 2010. „Methodological bases for documenting and reusing vernacularfarm architecture”. Journal of Cultural Heritage 11 (2): 119 – 129. DOI:10.1016/j.culher.2009.03.004.
[9] Giove Silvio, Paolo Rosato, Margaretha Breil. 2009. „A Multicriteria Approach for the Evaluation of the Sustainability of Re-use of Historic Buildings in Venice”. Working Papers, Departament of Economics, Ca Foscari University of Venice 03.
[10] Giove Silvio, Paolo Rosato, Margaretha Breil. 2010. „An application of Multicriteria Decision Making tobuilt heritage. The redevelopment of Venice Arsenale”. Journal of Multicriteria Decision Analysis 17 (3 – 4): 85 – 99. DOI: 10.1002/mcda.455.
[11] Hawranek Peter M., Werner Behrens. 1993. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów Feasibility. Warszawa. UNIDO.
[12] Komisja Europejska. 2002. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik. DG Polityka Regionalna. Bruksela.
[13] Krzewicka Dorota. 2012. „Wielokryterialna analiza możliwości zmiany sposobu zagospodarowania obszarów poprzemysłowych” (praca magisterska), Politechnika Białostocka, na jej podstawie publikacja w Kobryń Andrzej (red.). 2014. Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią. Warszawa. Difin.
[14] Prokopowicz Adam K., Anna Dąbrowska. 2009. Od koncepcji do projektu technicznego – Rola dokumentacji przedprojektowej w procesie inwestycyjnym. Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych CATI – Studia i Analizy 1. http://cati.org.pl/download/PUBLIKACJE-CATI/cati_nr1_2009.pdf.
[15] Radziszewska-Zielina Elżbieta. 2006. Metody badań marketingowych w budownictwie. Kraków. Wydawnictwo KNOW – HOW.
[16] Radziszewska-Zielina Elżbieta, Grzegorz Śladowski. 2014. „Evaluation of historic building conversion options in the context of sustainable development”. Technical Transactions 1B: 153-164. DOI 10.4467/2353737XCT.14.093.2543.
[17] Radziszewska-Zielina Elżbieta, Grzegorz Śladowski. 2015. „Fuzzy Inference System Assisting the Choice of a Variant of Adaptation of a Historical Building”. International Journal of Contemporary Management 14 (4): 131 – 148. DOI: 10.4467/24498939IJCM.15.014.4493.
[18] Radziszewska-Zielina Elżbieta, Grzegorz Śladowski. 2017. „Supporting the Selection of a Variant of the Adaptation of a Historical Building with the Use of Fuzzy Modelling and Structural Analysis”. Journal of Cultural Heritage 26: 53 – 63. DOI: 10.1016/j.culher.2017.02.008.
[19] Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568).
[20] Ustinovicius Leonas, S. Jakucionis. 2000. „Application of multicriteria decision methods in restoration of buildings in the old Town”. Journal of Civil Engineering and Management 6: 227 – 236. DOI: 10.1080/13921525.2000.10531594.
[21] Wang Huey-Jiun, Zhi-Teng Zeng. 2010. „A Multi-objective decision-making process for reuse selection of historic buildings”. Expert Systems with Applications 37 (2): 1241-1249. DOI: 10.1016/j.eswa.2009.06.034.

Otrzymano: 05.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 127-129 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.