ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 5/2018

    Tematem majowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są Hydroizolacje i osuszanie obiektów oraz Ochrona, naprawa i wzmacnianie konstrukcji. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Podejście strategiczne we wdrażaniu innowacji

mgr inż. Anna Chojnacka, Alpina Fire Spółka z o.o.
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.29

Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie prowadzić może do poprawy jego kondycji finansowej, podniesienia pozycji rynkowej oraz wzrostu konkurencyjności. Innowacyjność przedsiębiorstwu zapewnić może każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt lub usługę. Ważny jest wybór odpowiedniej innowacji, odpowiadającej potrzebom rynku. Wprowadzenie innowacji wymaga podejścia strategicznego we wdrożeniu i zarządzaniu zmianami. Polega ono na wnikliwej analizie otoczenia i przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wyboru i wdrożenia zamierzonych innowacji. Wykorzystując ustaloną i sprawdzoną w praktyce metodykę, zaprojektowano strategię i plan strategiczny wprowadzenia innowacji produktowych w przykładowej wytwórni wyrobów budowlanych ze szkła. W artykule zaprezentowano wyniki analizy otoczenia i wytwórni (m.in. metodami: 5 sił Portera, SWOT/TOWS, BCG), na podstawie których zaproponowano program ogólny realizacji nowych celów, strategie szczegółowe, metody działania oraz określono niezbędne zasoby materialne i finansowe do wdrożenia zmian.

Słowa kluczowe: innowacje produktowe, wyroby ze szkła, zarządzanie strategiczne, monitoring, SWOT/TOWS.

* * *

Strategic approach on the implementation of innovation

Implementation of an innovation in a company can lead to the improvement in its financial condition, its market position and an increase in its competitiveness. Innovation can be provided by any change that improves something, gives a new quality, or allows the company to create a new product or service. The condition for the company’s development is the right choice of the type of innovation, based on the demand of the market. Introduction of innovations, that would ensure success, is associated with economic change in the company and requires a strategic approach in implementation and change management. It is based on a thorough analysis of the environment and the company, including the selection and implementation of the intended innovation. Using established and proven in practice methodology, to design the strategy and the strategic plan were designed to introduce product innovations in a sample glassware factory. The article presents the results of analysis of the environment and the factory (i.a. Porter’s 5 forces analysis, SWOT/TOWS, BCG). Based on this results were proposed: a general framework of realization of new goals, detailed strategies and methods of operating. Resources (including those financial) necessary in implementing changes were also laid down.

Keywords: product innovation, glassware, strategic management, monitoring, SWOT/TOWS.

Literatura
[1] Biruk Sławomir, Piotr Jaśkowski, Anna Sobotka. 2003. Zarządzanie w budownictwie. Organizacje, procesy, metody. Lublin. Wydawnictwa Uczelniane.
[2] Chojnacka Anna. 2016. Opracowanie strategii ogólnej dla przedsiębiorstwa produkcji stolarki budowlanej (aluminiowej). Praca dyplomowa magisterska wykonana pod kierunkiem A. Sobotki. AGH WGiG. Kraków (niepublikowana).
[3] Gierszewska Grażyna, Maria Romanowska. 2002. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa. PWE.
[4] Obłój Krzysztof. 2014. Strategia organizacji. Warszawa. PWE.
[5] OECD and Eurostat (2005). The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data”. 3 ed. European Commissin and Eurostat. www.odce.org (dostęp 18.03.2017 r.).
[6] Rojek Tomasz. 2014. „Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia (66): 813 – 822.
[7] Skorupka Dariusz. 2008. „Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych”. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki 149 (3): 120 – 129.
[8] Stabryła Adam. 2010. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
[9] Tracz Roman. 2015. „Wybór optymalnego źródła i/lub sposobu finansowania odnowienia środków trwałych przedsiębiorstw budowlanych”. Acta Scientarium Polonorum. Architecture 14 (4): 25 – 33.
[10] Zavadskas Edmundas Kazimieras, Zenonas Turkis, Jolanta Tamosaitiene. 2011. „Selection of construction enterprises management strategy based on the SWOT and multi-criteria analysis”. Archives of civil and mechanical engineering 11 (4): 1063 – 1082.

Otrzymano: 19.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 97-100 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.