ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wybrane właściwości zaprawy cementowej

mgr inż. Tomasz Zachariasz, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej 

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.27

W artykule poddano analizie wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wytrzymałość i strukturę porów normowej zaprawy cementowej. Jako domieszkę stosowano ogólnie dostępny na rynku SAP będący usieciowanym poliakrylanem potasu powstałym w wyniku polimeryzacji blokowej i rozdrobnionym na proszek o wymiarze ziaren 10 ÷ 800 µm. Wyniki badań wykazały, że domieszka ta ma istotny wpływ na badane cechy zaprawy. Stwierdzono efekt tzw. wewnętrznej pielęgnacji oraz wpływ na strukturę porów powietrznych w zaprawie.

Słowa kluczowe: zaprawa cementowa, superchłonny polimer, wytrzymałość, struktura porowatości.

* * *

Influence of superabsorbent polymer (SAP) addition on selected properties of cement mortar

In the paper the impact of the superabsorbent polymer (SAP) on the basic strength properties and pore structure of standard cement mortar was analyzed. As an admixture, commercially available SAP is a crosslinked potassium polyacrylate produced by block polymerization and ground to a powder size of about 10 to 800 µm. The results show that this admixture has a significant effect on the tested mortar characteristics. The effect of the so-called internal curing was observed and its effect on the pore structure in the mortar was specified.

Keywords: cement mortar, superabsorbent polymer, strength, pore structure.

Literatura
[1] Assmann A. 2013. Physical properties of concrete modified with superabsorbent polymers (praca doktorska). Institut für Werkstoffe im Bauwesen der Universität Stuttgart.
[2] Buchholz F.,A. Graham. 1998. Modern SuperabsorbentPolymerTechnology.NewYork,Wiley-VCH.
[3] EDANA: European Disposals and Nonwovens Association: Recommended test method: free swell capacity, ERT 440.2-02, 2002.
[4] Fazhou Wang, Jin Yang, Shuguang Hu, Xinping Li, Hua Cheng. 2016. „Influence of superabsorbent polymers on the surrounding cement paste”. Cement and Concrete Research 81: 112 – 121.
[5] Justs J., M. Wyrzykowski, D. Bajare, P. Lura. 2015. „Internal curing by superabsorbent polymers in ultra-high performance concrete”. Cement and Concrete Research 76: 82 – 90.
[6] Klemm A., K. Sikora. „Superabsorbent polymers in cementitious composites”. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Czestochowa Technical University Press: 86 – 91.
[7] Leciejewski P. 2009. „Wpływ wielkości dodatku hydrożelu na zmiany uwilgotnienia i tempo przesychania gleby piaszczystej w warunkach laboratoryjnych”. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 10. Zeszyt 2 (18).
[8] Mechtcherine V., H-V. Reinhardt (Eds.) 2012. Application of Super Absorbent Polymers (SAP) in Concrete Construction. State-of-the-Art Report Prepared by RILEM Technical Committee 225-SAP. Springer.
[9] PN-EN 196-1:2016 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
[10] PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 11: Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie.
[11] Siriwatwechaklu W., J. Siramanont, W. Vichit-Vadakan: 2010. „Superabsorbent polymer structures”. International RILEM Conference on Use of Superabsorbent Polymers and Other New Additives in Concrete. Lyngby. RILEM Publications S.A.R.L.: 243 – 252.
[12] Tyliszczak B., K. Pilichowski: „Charakterystyka matryc hydrożelowych – zastosowania biomedyczne superabsorbentów polimerowych”. Czasopismo Techniczne, z. 1-Ch.

Otrzymano: 01.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 91-93 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.