ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Wpływ obniżonej temperatury na wybrane właściwości zapraw do napraw konstrukcji betonowych

mgr inż. Damian Wojnowski, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.26

Celem artykułu jest ocena wpływu obniżonej temperatury na wybrane właściwości zapraw do naprawy konstrukcji betonowych. Do badań wytypowano dwie zaprawy przeznaczone do napraw konstrukcji betonowych. Jedna zaprawa była przeznaczona do stosowania w temperaturze od 1°C, druga zaś w temperaturze od 5°C. Badania wykonano na próbkach dojrzewających w temperaturze 21°C i 8°C. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie oraz przyczepności przez odrywanie wraz z ustaleniem przyrostu wartości tych właściwości w czasie. Rezultaty badań wskazały na negatywny wpływ obniżonej temperatury na poziom analizowanych właściwości. Wydłużenie okresu dojrzewania w niskiej temperaturze nie powoduje uzyskania wartości, jakie zostają osiągnięte, gdy zaprawa dojrzewa w normowych warunkach laboratoryjnych. Wykonywanie napraw konstrukcji betonowych w okresie obniżonej temperatury może powodować niepowodzenie wykonania skutecznej naprawy.

Słowa kluczowe: naprawa konstrukcji betonowych, obniżona temperatura, wytrzymałość na ściskanie, przyczepność.

* * *

Impact of lowered temperature on selected properties of mortars for repair of concrete structures

The purpose of this article is to assess the effect of lowered temperature on selected properties of mortars for repair of concrete structures. The objects of research were two mortars for the repair of concrete structures. One mortar was intended for use at temperatures from 1°C, and the second at a temperature of 5°C. The tests were performed on samples conditioning at 21°C and 8°C. It was made compressive strength, adhesion and it was determined increase of these properties over time. Results of the researches showed the negative impact of lowered temperatures at the level of the analyzed properties. Extending the period of conditioning at lowered temperatures, do not reach such values as mortar, which conditioning at laboratory conditions. Repairs to concrete structures at lowered temperatures can cause failure of the effectiveness of repair.

Keywords: repair of concrete structures, lowered temperature, compression strength, adhesion.

Literatura
[1] Bajorek Grzegorz. 2009. „Wspomaganie robót betonowych w okresie zimowym domieszkami do betonu”. Budownictwo, Technologie, Architektura (1): 52 – 56.
[2] Bebłacz Danuta, Przemysław Kamiński. 2007. „Wykonywanie robót betonowych w obniżonej temperaturze”. Materiały Budowlane 423 (11): 14 – 15.
[3] Czarnecki Lech, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz. 2017. Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
[4] Czarnecki Lech, Peter H. Emmons. 2002. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Kraków. Polski Cement Sp. z o.o.;
[5] Garbacz Andrzej. 2007. Nieniszczące badania betonopodobnych kompozytów polimerowych za pomocą fal sprężystych – ocena skuteczności napraw. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
[6] Garbacz Andrzej. 2013. „Znaczenie przygotowania powierzchni betonu dla zapewnienia skuteczności napraw”. Materiały Budowlane 493 (9):
10 – 13;
[7] Jasiczak Józef. 2003. Technologie budowlane II, 7. Wykonywanie monolitycznych robót betonowych w warunkach niskich temperatur. Poznań. Politechnika Poznańska.
[8] Justnes Harald. 2008. „Rapid repair of airfield in cold weather using CAC mortar, Calcium Aluminate Cements”. France, Avignon. Proceedings of the Centenary Conference. IHS BRE Press.
[9] Klemczak Barbara, Paweł Krause. 2005. „Badania i symulacje komputerowe procesu twardnienia betonu w niskich temperaturach”. Inżynieria i Budownictwo (2): 65 – 68.
[10] Kołacz Zbigniew, Rafał Gajewski. 2004. „Wykorzystanie mieszanek betonowych w obniżonych temperaturach”. Budownictwo, Technologie, Architektura (4): 30 – 34.
[11] Kotwa Anna, Jerzy Wawrzeńczyk. 2012. „Określenie spadku wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania”. Materiały Budowlane 483 (11): 30 – 31.
[12] Kurdowski Wiesław. 2010. Chemia cementu i betonu. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[13] Neville Adam M. 2012. Właściwości betonu. Tłumaczenie: prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
[14] Pawelska-Mazur Magdalena. 2011. „Warunki betonowania w obniżonych temperaturach na przykładzie Pomorza”. Przegląd Budowlany (11): 25 – 29.
[15] PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań.
[16] PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje.
[17] PN-EN 1504-10:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac.
[18] PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.
[19] PN-EN 1504-9:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 9: Podstawowe zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów.
[20] PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.
[21] Runkiewicz Leonard. 2007 Ocena bezpieczeństwa i trwałości napraw oraz wzmocnień konstrukcji budowlanych za pomocą metod nieniszczących, w Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
[22] Sulik Paweł. 2007. „Roboty wykończeniowe w obniżonej temperaturze”. Materiały Budowlane 423 (11): 20.
[23] Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury. Wytyczne. Instrukcja nr 282. 2011. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.

Otrzymano: 12.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 87-90 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.